Exekútor vám môže siahnuť aj na účet

Autor: Andrej Dorič
16.05.2012 (15:30)

Keď máte dlhy mali by ste vedieť, že peniaze na vašom účte sa môžu použiť na ich vynútené splatenie.  
 
Exekúcia sa netýka iba nehnuteľného majetku, ale aj peňazí na účte v banke. Exekútor má podľa zákona právo vykonať exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Exekútor vám dokonca môže siahnuť aj na vklade na vkladovom účte. “Po doručení exekučného príkazu, je banka povinná odpísať prostriedky z účtu dlžníka a poukázať tieto prostriedky na účet určený v exekučnom príkaze,” informuje Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky. 

Ak by ste sa chceli vyhnúť exekúcii prevodom peňazí do zahraničia nepochodíte. „Pokiaľ už exekúcia prebieha na bankovom účte, peniaze sú vo výške pohľadávky blokované a majiteľ účtu nemôže s nimi voľne disponovať,” vysvetľuje Walterová.

Ako sa vyhnúť exekúcii

Ak nie ste schopný plniť si svoje záväzky voči banke riadne a včas, je najdôležitejšie s bankou komunikovať čo najskôr a dohodnúť si odklad splátok, prípadne predlženie splatnosti úveru. “Ak má klient hypotéku na 30 rokov, predĺženie splatnosti nie je možné,” dodáva Walterová. 

Banky ponúkajú aj refinancovanie úveru či spájanie viacerých úverov do jedného. “Výhodou refinancovania je, že klient si zjednoduší a sprehľadní splácanie úveru a môže dosiahnuť výrazne nižšiu úrokovú sadzbu a vďaka dlhšej splatnosti aj výrazne nižšiu mesačnú splátku,” dodáva Walterová. 

Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne, radí, že najlepším spôsobom ako sa vyhnúť problémom so splácaním úveru je mať k dispozícii finančnú rezervu vo výške 3 - 6 mesačných splátok. 

Problémy so splácaním veľmi efektívne rieši aj poistenie úveru. „Je dobrovoľné, ale výhodné je ho mať najmä pri čerpaní dlhodobého úveru. Klient s ním získa pomoc so splácaním pri vzniku nepredvídaných poistných udalostí,“ dodáva Frimmer. 
 

Pozrite si tiež:
Aké úroky sú už na hranici úžery
Pred zadlžením si urobte rozbor rodinných financií
Koľko stojí rok v mínuse na účte
Foto: Ivan Sedlák