Finančné vzdelávanie pre stredné školy

Finančné vzdelávanie je dôležitou súčasťou výučby na stredných školách. Pomáha mladým ľuďom porozumieť základným princípom, ktoré súvisia s peniazmi a hospodárením. Okrem toho im umožní získať dôležité zručnosti, ako je plánovanie finančných cieľov, správne nakladanie s peniazmi, riadenie dlhov, vďaka ktorým dosiahnu finančnú nezávislosť v budúcnosti.
Vzdelávanie by malo zahŕňať praktické aktivity, ako je vytváranie rozpočtu a plánovanie financií, a tiež povedomie o dôležitosti sporenia a investovania do budúcnosti.

Finančné vzdelávanie pre stredné školy - zoznam firiem

Finančnému vzdelávaniu stredoškolákov sa venujú viaceré organizácie: