Finančnú budúcnosť plánujú najmä zamestnanci finančného sektora

13.11.2017 (10:30)

Väčšie plánované výdavky riešia s predstihom predovšetkým zamestnanci z oblasti obchodu.
Svoju finančnú budúcnosť najčastejšie dlhodobo plánujú zamestnanci finančného sektora. Vyjadrilo sa tak 75 % respondentov. Za nimi nasledovali pracovníci IT sektora, išlo o 63 % opýtaných. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Kantar TNS pre spoločnosť Kruk Česká a Slovenská republika.
Väčšie plánované výdavky riešia s predstihom predovšetkým zamestnanci z oblasti obchodu, odložia si na ne peniaze bokom. Len 16 % z nich rieši podobné situácie nejakým typom pôžičky. Podobne hospodária zamestnanci sektora služieb, financií a zdravotníctva, na väčšie výdavky si požičiava len 19 % z nich.

Najväčšiu ochotu riešiť situáciu pôžičkou vyjadrili pracovníci z oblasti dopravy (31 %).
Pokiaľ vzniknú výdavky, ktoré narušia rovnováhu domáceho rozpočtu, túto situáciu riešia pracovníci rôznych odborov odlišným spôsobom. Pre pracovníkov sektora služieb a stavebníctva je najjednoduchším riešením ďalšia pôžička alebo pôžička od priateľov či príbuzných. Zamestnanci sektora financií, zdravotníctva, vzdelávania a obchodu obmedzia svoje budúce výdavky. Pracovníci z oblasti dopravy sa pokúsia odložiť splátky niektorých záväzkov.

Medzi respondentmi prieskumu prevažuje názor, že riešiť finančnú núdzu ďalšou pôžičkou či úverom je krajné riešenie. Napriek tomu takmer štvrtina respondentov v posledných dvanástich mesiacoch k tomuto riešeniu pristúpila. Išlo predovšetkým o zamestnancov sektora stavebníctva (24 %) a IT (24 %), pričom hodnota ich úverov tvorila priemerne približne 61 % mesačného rozpočtu u pracovníkov v stavebníctve a 70 % u zamestnancov v IT.
Prieskum sa uskutočnil medzi občanmi Slovenskej republiky na prelome septembra a októbra 2017. Spolu bolo zapojených tisíc osôb z deviatich profesijných skupín, v každej profesijnej skupine pritom išlo najmenej o 100 respondentov.
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák