III. pilier a živnostník. Môže si v ňom sporiť na dôchodok?

Autor: Katarína Macková
21.02.2018 (12:00)

Živnostníci nie sú klasicky zamestnaní a mnohokrát si nemôžu dovoliť platiť si dostatočne vysoké odvody, aby mali nárok na vyššiu penziu. Pozreli sme sa na spôsoby, akými si môžu sporiť a ako treba zaobchádzať s plánovaním svojho finančného života, aby nás vo vyššom veku nečakalo nepríjemné prekvapenie. Dnes si povieme viac na tému III. pilier a živnostník.


Čo má robiť a ako postupovať, ak by si v ňom chcel sporiť?

Môže si živnostník sporiť v III. pilieri na dôchodok? Uzatvorí si zmluvu s DDS sám?

Áno, môže si uzavrieť tretí pilier a sporiť tam sám. A prispieva si len sám. Môže pritom využiť daňové zvýhodnenie. No daňové zvýhodnenie nie je pre všetkých klientov doplnkových dôchodkových spoločností (DDS). Daňové zvýhodnenie sa do tretieho (dobrovoľného) piliera vrátilo od začiatku roku 2014 a umožňuje odpočítať od základu dane sumu zaplatených príspevkov. Nesmie to však byť viac ako 180 eur za rok.

Ktorí klienti si daňové zvýhodnenie môžu uplatniť?

Daňové zvýhodnenie si môžu uplatniť len tí klienti DDS, ktorí do tretieho piliera vstúpili po 1. januári 2014 alebo podpísali so svojou DDS dodatok k staršej zmluve. V oboch prípadoch sú podmienky sporenia v treťom pilieri prísnejšie v porovnaní s predchádzajúcou úpravou.

Neprehliadnite

Čo ak záujemca vstúpil do III. piliera pred týmto dátumom?

Ak niekto vstúpil do tretieho piliera pred uvedeným dátumom a nepodpísal žiadny dodatok k už uzavretej zmluve, daňové zvýhodnenie si uplatniť nemôže.

V čom je rozdiel III. piliera oproti investovaniu do podielových fondov? Investuje predsa aj DSS, aj podielový fond, aj životné poistenie....

Áno, všetky tieto produkty investujú. Životné poistenie je kombinácia poistenia a investovania. Takže klient je aj poistený a časť mesačnej platby ide na poistenie a časť sa investuje. Podielové fondy a tretí pilier investujú. No z pohľadu výhodnosti fondov, poplatkov a ponuky produktov na trhu vyhráva investovanie do podielových fondov.
Tretí pilier je výhodný, pokiaľ zamestnancovi prispieva aj zamestnávateľ, prípadne ak sa využije aj daňová výhoda. V opačnom prípade by som odporučil investovanie do podielových fondov.

Ako je to s dedením pri jednotlivých finančných produktoch - 3.pilier, podielové fondy, životná poistka?

Pri životnom poistení v prípade smrti poisteného vyplatí poisťovňa poistnú sumu oprávnenej osobe. Výhodou poistenia je, že oprávnenú osobu, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie, je možné určiť vopred, priamo v poistnej zmluve.

Odporucame Podielové fondy dedia príbuzní rovnako ako akýkoľvek iný majetok. Nakoľko v zmluve pri podielových fondoch sa dedič neurčuje, vlastníctvo podielov vo fondoch prechádza na dedičov prostredníctvom dedičského konania, buď na základe závetu, alebo zákona.

V prípade úmrtia účastníka na doplnkovom dôchodkovom sporení sú prostriedky nazhromaždené v ňom predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe či osobám uvedených na účastníckej zmluve.

Na otázky nám odpovedal Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ Finančného kompasu.

 
Foto: Ivan Sedlák