Ing. Pavol Ďuriník

viceprezident pre komerčnú divíziu a člen predstavenstva, Dexia banka Slovensko, a.s.