INVESTOVANIE CEZ POISŤOVŇU

Hlavným cieľom poisťovne je poistiť zdravie, alebo život. V súčasnosti poisťovne ponúkajú aj špecifický produkt - investičné životné poistenie, prostredníctvom ktorého časť zaplateného poistného sa zhodnocuje prostredníctvom investície do podielových fondov.
Investičné životné poistenie však NIE JE primárne INVESTIČNÝ produkt. Je určené na vykrytie finančných strát spojených so smrťou alebo nepriaznivou zmenou zdravotného stavu.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 • Rizikové životné poistenie Šťastný život

 • Kapitálové životné poistenie Flexi Život

 • Investičné životné poistenie (Môj Život, Môj život Plus, Cesta Životom, Quantum, Trend)

 • Investičné poistenie pre deti Moja Farbička, Moja Farbička Plus

 • Kapitálové životné poistenie Senior


AXA životní pojišťovna a.s.

 • Investičné životné poistenie Kumulativ MAX

 • Jednorazové investičné životné poistenie TOP Comfort

 • Rizikové životné poistenie ActiveLife

 • Investičné životné poistenie Balance


ČSOB Poisťovňa, a.s.

 • Životné poistenie s možnosťou investovania Vario Junior

 • Životné poistenie Life Plus

 • Životné poistenie Invest Mix

 • Životné poistenie Junior Mix

 • Investičné životné poistenie Perspektiv (predaj konci 12.2017)

 • Rizikové životné poistenie Life Komfort

Komunálna poisťovňa a.s. VIG

 • Klasické životné poistenie Provital DUO, Provital Kapitál, Provital Pokoj

 • Investičné životné poistenie Provital Invest


MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • Životné poistenie Easy Life

 • Životné poistenie MetLife EASY

 • Poistenie Kamarát Snoopy – Investičné životné poistenie pre deti

 • Poistenie LIFE – Investičné životné poistenie

 • Poistenie MetLife Dôchodok – Investičné životné poistenie


Novis Poisťovňa, a.s.


Koperatíva

 • Poistenie ŽIvot


UNIQA poisťovňa

 • Kapitálové životné poistenie VitalŽivot

 • Kapitálové životné poistenie HappyŽolík

 • Životné poistenie UNIQÁT (UNIQÁT Risk, UNIQÁT Invest)

 • Detské kapitálové životné poistenie UNIQAČIK