INVESTOVANIE CEZ POISŤOVŇU

Hlavným cieľom poisťovne je poistiť zdravie, alebo život. V súčasnosti poisťovne ponúkajú aj špecifický produkt - investičné životné poistenie, prostredníctvom ktorého časť zaplateného poistného sa zhodnocuje prostredníctvom investície do podielových fondov.
Investičné životné poistenie však NIE JE primárne INVESTIČNÝ produkt. Je určené na vykrytie finančných strát spojených so smrťou alebo nepriaznivou zmenou zdravotného stavu.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 • Kapitálové životné poistenie Senior

 • Investičné životné poistenie (Môj Život, Moja Stratégia)

 • Investičné poistenie pre deti Moja Farbička

 • Kapitálové životné poistenie Senior


ČSOB Poisťovňa, a.s.

 • Životné poistenie Vital


Komunálna poisťovňa a.s. VIG

 • Investičné životné poistenie Provital Invest


MetLife Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • Životné poistenie PlusLife

 • Poistenie Kamarát


Novis Poisťovňa, a.s.


Koperatíva

 • Poistenie Život


UNIQA poisťovňa

 • Životné poistenie UNIQÁT Invest

 • Životné poistenie s investičným účtom ActiveLife MAX