2. dôchodkový pilier

euroDruhý dôchodkový pilier tvorí spoločne s prvým pilierom základ dôchodkového systému na Slovensku. Ich úlohou je zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe.

Peniaze spravované v 2. pilieri sú – na rozdiel od tých, ktoré sporiteľ odvádza do Sociálnej poisťovne v rámci 1.piliera – majetkom sporiteľa.

To znamená, že sa môžu dediť, investovať a zhodnocovať a sporiteľ si tiež môže vybrať spôsob ich čerpania. Pri dlhodobom sporení a investovaní je vysoký predpoklad, že dôchodok z 1. a 2. piliera bude vyšší, ako dôchodok výlučne z 1. piliera.

Opätovné otvorenie 2. piliera

Podľa novely zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení bude II. dôchodkový pilier v období od 15. marca do 15. júna 2015 znovu otvorený. Počas tohto obdobia budú môcť sporitelia do 2. piliera vstúpiť, budú môcť z neho vystúpiť, prípadne v ňom zotrvať.


box1 box2 box3 box4

Prečítajte si všetko o 2. dôchodkovom pilieri: