J&T ARCH INVESTMENTS zarobil na výkonnosti skupiny EPH a posilnil pozíciu v Moneta Money Bank

29.03.2023 (16:00)

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS vo štvrtom kvartáli 2022 dosiahol najlepšie zhodnotenie minulého roka.

Za pozitívnymi výsledkami stojí predovšetkým pretrvávajúca výkonnosť najväčšej investície fondu, skupiny EPH. Investori fondu tak dosiahli zhodnotenie za posledných 12 mesiacov vo výške 3,21 % v prípade eurovej triedy investičných akcií, respektíve 8,9 % v prípade korunovej triedy*.

Popri pozitívnych výsledkoch skupiny EPH rast fondu podporil aj zlepšený výhľad hospodárenia slovenského maloobchodného reťazca Terno a nárast trhovej ceny akcií Moneta Money Bank, v ktorej fond navýšil svoju pozíciu na súčasnú úroveň 10,39 %. Navyše udelený súhlas od ČNB fondu umožňuje svoj podiel navyšovať až na 19,99 %. Posledný kvartál roku 2022 fond uzavrel so zhodnotením eurovej triedy akcií o 2,91 % na hodnote 1,1932 eura za akciu, korunová trieda priniesla zhodnotenie vo výške 4,41 % a rok uzavrela na hodnote 1,2634 koruny za akciu.

Celkový objem fondu ku koncu roka predstavoval 1,3 miliardy eur.

S detailmi hospodárenia fondu sa môžete oboznámiť v liste investorom.

* Rozdiel medzi zhodnotením eurovej a korunovej triedy investičných akcií je spôsobený pretrvávajúcim rozdielom medzi úrokovými sadzbami denominovanými v českej korune a eure, ktorý na fondom uzatváraných zaisťovacích derivátoch začiatkom štvrtého štvrťroka dosiahol 1,5 %.
 
Zdroj: J&T Banka, Foto: J&T Banka