J&T BANKA uzavrela prvý polrok s rekordným ziskom vo výške 131 miliónov eur

06.09.2023 (14:00)

J&T BANKA uzavrela, podľa audítorom overených konsolidovaných výsledkov, prvý polrok tohto roku s čistým ziskom 131 miliónov eur a bilančnou sumou 10,9 miliardy eur. Vďaka mimoriadnemu úspechu novootvorenej pobočky v nemeckom Frankfurte a rastúcim úrokovým sadzbám na trhu dosiahol objem vkladov ku koncu júna 7,6 miliardy eur.

K nárastu bilančnej sumy o 14 % od začiatku roka na 10,9 miliardy eur prispelo predovšetkým zvýšenie objemu klientskych depozít na 7,6 miliardy eur. Za ich viac ako desaťpercentným nárastom (+10,6 %) stojí popri vývoji úrokových sadzieb a situácii na trhu veľmi sľubný rozjazd frankfurtskej pobočky otvorenej v marci tohto roku, ktorá ku koncu júna vykázala vklady v objeme takmer 300 miliónov eur.

Rovnako sa banke podarilo navýšiť majetok pod správou a v správe, a to na hodnotu takmer 8,2 miliardy eur, čo sa odrazilo takmer v 30 % náraste čistých výnosov z poplatkov a provízií. Vlastný kapitál na konci prvého polroka 2023 dosiahol úroveň takmer 1,6 miliardy eur a kapitálová primeranosť na konsolidovanej báze dosiahla výšku 23,86 %. To všetko J&T BANKE zaisťuje dostatočnú kapitálovú stabilitu a možnosti ďalšieho rozvoja.

J&T BANKA od tohto roku drží investičný rating Moody's Baa2 so stabilným výhľadom. Agentúra Moody's ocenila predovšetkým vybudovanú pozíciu J&T BANKY v oblasti korporátneho financovania a rovnako diverzifikovanú a stabilnú vkladovú bázu.
 
Zdroj: J&T BANKA , Foto: J&T BANKA