Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

25.11.2021 (15:15)

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.

Tisíce dokumentov, formulárov, poistných zmlúv či poistných podmienok a obálok, ktoré by skončili ako papierová korešpondencia, no vďaka elektronickej komunikácií zachránili už vyše 1000 stromov. Klienti Allianz – Slovenskej poisťovne svojím ekologickým prístupom zachránili priemerný slovenský les o rozlohe viac ako 2 hektáre.

Bez papiera na vstupe aj na výstupe

Najväčšia poisťovňa na trhu za posledných desať rokov intenzívne investuje do bezpapierovej komunikácie a digitalizácia je jedným z jej základných pilierov. Pandémia tento trend ešte potvrdila a viaceré naštartované procesy ešte urýchlila. „Nové poistné zmluvy uzatvárame výlučne bezpapierovo. Intenzívne sa venujeme zberu digitálnych údajov, teda e-mailov a mobilných kontaktov našich klientov, aby sme im dokázali poskytovať digitálne produkty a služby. Aj vďaka tomu dnes s už takmer polovicou (45,6 %) klientov v našom portfóliu komunikujeme výlučne elektronicky,“ vysvetľuje riaditeľ odboru organizačného riadenia Allianz Milan Belica. Allianz digitalizuje aj vstupy a v súčasnosti až 94 % dokumentov, ktoré prichádzajú do poisťovne je v elektronickej forme, čo prispieva k udržateľnosti prostredia. „Stále viac požiadaviek klienta dokážeme sprocesovať elektronicky a bez dokladovania tak, aby boli automaticky spracované v reálnom čase. Klientom vieme takto spracovať napríklad žiadosť o zmenu na vozidle, zmenu spôsobu platenia, aktualizáciu kontaktných údajov klienta, aj storno zmluvy v poistení vozidiel,“ vymenúva M. Belica.

Stromy šetríme aj online kontom Môj allianz

Dôležitým nástrojom digitálnej komunikácie je online konto Môj Allianz - portál, ktorý poisťovňa naplno spustila tento rok. Ide o osobný online účet, kde má klient detailný prehľad o všetkých poistných zmluvách, dokumentoch, platbách, poistných udalostiach aj notifikáciách o ďalšom predpise poistného. „Online konto Môj Allianz je veľmi intuitívne, jednoduché a klient si ho môže vytvoriť sám už za niekoľko minút. Cez účet vie tiež nahlásiť poistnú udalosť, sledovať jej riešenie, či pozrieť si všetky doterajšie škody. Na portáli neustále pracujeme a už v decembri tam pribudnú nové funkcionality,“ dodáva M. Belica.

(*) Výpočet podľa https://c.environmentalpaper.org/individual.html
 
Zdroj: Allianz - SP, Foto: Andrew Apperley, Burst.shopify.com