Kybernetické útoky sú najväčšou hrozbou pre firmy, ukázal Allianz Risk Barometer 2020

15.01.2020 (12:30)

Viac ako tretina poisťovacích expertov v prieskume Allianz považuje kybernetické útoky tento rok za najväčšiu hrozbu pre firmy. Prerušenie prevádzky je po siedmich rokoch až na druhej priečke medzi hrozbami pre podnikanie. Zmena klímy je najväčším skokanom v rebríčku biznis rizík. Pre firmy predstavuje fyzické, ale aj finančné straty, v podobe súdnych sporov.

Kybernetické útoky sú podľa Allianz Risk Barometra 2020 najväčšou celosvetovou hrozbou pre firmy. Za najväčšie riziko, 39 % hlasov, ich označilo 2718 poisťovacích expertov zo 102 krajín, ktorí sa do 9. prieskumu skupiny Allianz zapojili. „Incidenty sú čoraz škodlivejšie a veľké spoločnosti čoraz častejšie čelia sofistikovaným útokom a vydieraniu s obrovským výkupným. Ešte pred piatimi rokmi boli bežné výšky výkupného v desiatkach tisíc dolárov. Teraz sa môžu pohybovať v miliónoch,“ hovorí Marek Stanislawski, zástupca globálneho riaditeľa pre kybernetiku z Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Snahy o vysoké výkupné sú len jedna vec, firmy však môžu utrpieť obrovské straty kvôli nedostupnosti potrebných dát, systémov alebo technológie, a to pre technickú poruchu či počítačový útok. „Mnohé incidenty sú spôsobené ľudským pochybením a môžu ich eliminovať školenia zamerané na zvyšovanie povedomia zamestnancov v tejto oblasti, ktoré v podnikoch ešte nie sú bežné,“ dodáva Stanislawski.

Prerušenie prevádzky, ktoré 7 rokov viedlo rebríček top biznis rizík, sa pre rok 2020 stalo druhou najväčšou hrozbou (37 % hlasov). Tretím najvýznamnejším rizikom biznisu je zmena legislatívy a regulácií s 27 % hlasov. Pre firmy to znamená nové clá, sankcie, opatrenia súvisiace s Brexitom či protekcionizmus. Podľa AGCS bolo len minulý rok na celom svete vytvorených viac ako 1300 nových obchodných bariér.

Okrem rizika zmeny legislatívy a regulácií je tento rok najväčším skokanom v rebríčku zmena klímy, ktorá doteraz v rebríčku dosiahla najvyššie 7. miesto (17 % odpovedí). Stúpajúce hladiny morí, extrémne suchá, prudké búrky a masívne záplavy zvyšujú fyzické straty a predstavujú hrozbu pre továrne a ďalšie podnikové aktíva, ale aj pre dopravné a energetické spojenia, ktoré navzájom prepájajú dodávateľské reťazce. Mnohé firmy sa možno v budúcnosti budú musieť pripraviť na súdne spory súvisiace so zmenou klímy, podobne ako „veľké uhlíkové spoločnosti“. „Prieskum Allianz ukazuje, že kybernetické riziká a zmena klímy sú dve významné výzvy, ktoré spoločnosti musia v novej dekáde pozorne sledovať. Samozrejme, existuje veľa ďalších scenárov poškodenia a narušenia, ale ak sa predstavenstvá a rizikoví manažéri spoločností nebudú zaoberať týmito dvoma hrozbami, môže to mať fatálny vplyv na prevádzku, finančné výsledky aj dobré meno firiem,“ hovorí Joachim Müller, generálny riaditeľ AGCS, ktorá prieskum každoročne pripravuje.
 

TOP 10 rizík podnikania vo svete pre rok 2020

1. Kybernetické útoky 39 %
2. Prerušenie výroby 37 %
3. Zmeny v legislatíve a regulácií 27 %
4. Prírodné katastrofy 21 %
5. Vývoj na trhu 21 %
6. Požiare a explózie 20 %
7. Klimatické zmeny 17 %
8. Poškodenie reputácie a hodnoty značky 15 %
9. Nové technológie 13 %
10. Makroekonomický vývoj 11 %
Zdroj: Allianz

(Tlačová správa)
 

Zdroj: Allianz - SP, Foto: Nicole De Khors, Burst.shopify.com