Lízingová firma ČSOB hlási nárast klientov

03.06.2013 (13:00)

 
Spoločnosť ČSOB Leasing uzatvorila v prvom kvartáli 2 630 nových zmlúv, čo bolo medziročne o 22 % viac. Nový obrat narástol zo sumy 69 mil. eur na 70 mil. eur. Na pozitívny hospodársky vývoj firmy vplýval podľa jej vyjadrení rast obchodných výnosov, nižšie náklady i nižšia tvorba opravných položiek. "Naše výsledky sú v tomto roku ťahané najmä tradične silnou pozíciou vo financovaní strojov a zariadení, ale aj neustále sa zlepšujúcim postavením vo financovaní nových osobných a úžitkových automobilov," povedal generálny riaditeľ ČSOB Leasing Richard Daubner.

Firma počas prvého štvrťroka uzatvorila v rámci osobných a úžitkových automobilov nové obchody za 35 mil. eur, čo bolo medziročne o štvrtinu viac. Druhý najvyšší obrat dosiahla lízingovka vo financovaní komodity strojov, zariadení a technológií, pričom objem obchodov predstavoval 17 mil. eur pri náraste zo sumy 16 mil. eur. Financovanie nákladných vozidiel tvorilo takmer 12 mil. eur, pričom v prvom kvartáli minulého roka to bolo 18 mil. eur.

ČSOB Leasing je univerzálna lízingová spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1996. Jej akcionárom je ČSOB SR, ktorá vlastní 100 % akcií. Patrí do skupiny KBC.

Zdroj: SITA, Foto: BANKY.sk