Ľubomír Šoltýs

partner a spolumajiteľ firmy Wood & Company,
Ľubomír Šoltýs sa narodil sa v Košiciach, kde vyštudoval podnikovohospodársku fakultu. Na univerzite absolvoval zahraničné stáže na Wirtschaftuniversitat vo Viedni a Georgetown University v USA. Doktoratúru si robil na Národohospodárskej fakulte v Bratislave. V spoločnosti Wood & Company začal pracovať v roku 1996 ako burzový analytik. Neskôr sa stal riaditeľom analytického oddelenia a od roku 2001 aj partnerom vo firme.