Metodika hodnotenia TOP 10 - Banky

Banky v rebríčku TOP 10 sú zoradené na základe získaných bodov za posledných 30 dní.

Banka získava jeden bod do hodnotenia za:
  1. zobrazenie článku, ktorý bol asociovaný s danou bankou, teda správca servera usúdil, že vybraný článok má súvislosť s danou bankou
  2. odoslanie článku e-mailom, ktorý bol asociovaný s danou bankou, teda správca servera usúdil, že vybraný článok má súvislosť s danou bankou
  3. zobrazenie profilu danej banky
  4. Kliknutie užívateľa na hyperlinku, bannery, sponzorské odkazy a pod., ak správca servera usúdi, že majú priamy súvis s danou bankou