Muži míňajú pre svoje potešenie väčšie sumy peňazí ako ženy. Viac ako pätina z nich odovzdáva výplatu partnerke

08.03.2024 (15:30)

Muži v porovnaní so ženami investujú do seba vyššie sumy peňazí. Viac ako polovica z nich je ochotných mesačne minúť na posedenia s priateľmi alebo rôzne voľnočasové aktivity či nákupy od 50 do 200 eur.

Naopak, čo sa týka žien, tie na seba v skutočnosti dávajú menšie sumy, ako by sa možno zdalo. Výdavky nad 200 eur míňa takmer pätina mužov a menej ako desatina žien. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu 365.bank1, ktorý sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) pozrel na otázku financií optikou žien a mužov. Prieskum bol zameraný na ľudí, ktorí žijú so svojim partnerom alebo partnerkou v jednej domácnosti.

Muži míňajú viac, no ženy zas častejšie

Muži sú ochotnejší míňať na svoje potešenie vyššie sumy a počas jedného mesiaca si dopriať viac, najmä pokiaľ ide o výdavky súvisiace s trávením voľného času, posedeniami s priateľmi, fitness a pod. Naopak, ženy v tomto smere ostávajú pri nižších mesačných výdavkoch.

Sumu od 30 do 50 eur mesačne minie približne 23 % žien a 16 % mužov, zatiaľ čo v prípade vyšších súm od 100 eur do 200 eur je to 21% mužov a len 17 % žien. Najväčší rozdiel vidíme pri sumách vo výške nad 200 eur, ktoré minie približne pätina mužov a len necelá desatina žien. Na druhej strane ženy zase do seba investujú častejšie.

Väčšie výdavky sú dominantou mužov

Muži pravidelne splácajú hypotéku alebo iný druh úveru v spoločnej domácnosti, a to dvakrát častejšie ako ženy. Aj pri výdavkoch súvisiacich s bývaním ako nájomné alebo spotreba energií sú platiacimi takmer dvakrát častejšie práve muži.

Ženy v porovnaní s mužmi zase omnoho častejšie financujú nákupy potravín či drogériu, výdavky na deti ako oblečenie, krúžky alebo školské potreby, ale aj starostlivosť o zdravie v podobe poplatkov za lekára a zubára či lieky.

„Dôvodom, prečo sú väčšie výdavky stále parketou skôr mužov, môže byť rozdiel v odmeňovaní, kedy ženy v rámci platov ťahajú stále za kratší koniec. Súvisí to aj s tým, že práve menej platené profesie sú často doménou žien, zatiaľ čo muži sa viac angažujú v lepšie ohodnotených sférach ako je napríklad IT a tiež vo väčšej miere zastávajú manažérske funkcie,“ vysvetľuje Linda Valko Gáliková, Head of PR 365.bank.

Na investovanie dozerajú častejšie tiež muži

Pri sporení a vytváraní finančnej rezervy domácnosti sú úlohy mužov a žien pomerne vyrovnané a tejto aktivite sa venujú podobné podiely oboch skupín. Rozdiel ale vidíme pri investovaní, kde muži trikrát častejšie uvádzajú, že oni sú osobou v domácnosti, ktorá sa o túto tému stará.

Výplatu svojej polovičke odovzdávajú viac muži

Zaujímavosťou je, že viac ako pätina mužov odovzdáva svoju mesačnú výplatu partnerke, ktorá potom s rodinnými peniazmi hospodári. O niečo menej je takých partnerských vzťahoch, kde to funguje naopak. Iba približne 1 z 10 žien posiela svoj príjem na účet partnera. Celkovo však v drvivej väčšine prípadov (v priemere 71 %) hospodári každý so svojím príjmom.

1 Zber dát bol realizovaný prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos v období od 1. 3. do 6. 3. na reprezentatívnej vzorke 1013 respondentov.
 
Zdroj: 365.bank, Foto: Brodie, Burst.shopify.com