NN dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.


NN DSS pôsobí na slovenskom trhu od novembra 2004. Je súčasťou medzinárodnej finančnej skupiny NN holandského pôvodu. Jej jediným akcionárom je NN Životná poisťovňa, a. s.. S počtom klientov 428 805 (1/2023) patrí NN DSS druhé miesto na trhu.

Od 1.11.2019 pod NN dôchodkovú správcovskú spoločnosť patrí aj AEGON DSS.

Solid - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Cieľom garantovaného fondu Solid je zhodnotenie vložených prostriedkov v strednodobom horizonte pri dodržaní podmienky garancie. Majetok fondu tvoria len peňažné a dlhopisové investície . Dôchodkový fond je vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednostňujú nízku mieru rizika.

> Viac informácii o dlhopisovom garantovanom fonde Solid

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Cieľom negarantovaného fondu Harmónia je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Majetok fondu tvoria peňažné, dlhopisové, akciové investície, pričom akciová zložka môže byť vo výške max. 50% z čistej hodnoty majetku vo fonde.

Zmiešaný dôchodkový fond je vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednostňujú možný vyšší výnos ako pri garantovanom fonde Solid a zároveň akceptujú vyššiu mieru rizika.

> Viac informácii o zmiešanom negarantovanom fonde Harmónia

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond

Cieľom akciového negarantovaného fondu Dynamika je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Majetok fondu tvoria peňažné, dlhopisové a akciové investície.

Fond Dynamika je vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednostňujú možný vyšší výnos ako pri zmiešanoom fonde Harmónia a zároveň akceptujú vyššiu mieru rizika.

> Viac informácii o akciovom negarantovanom fonde Dynamika

Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond

Cieľom akciového negarantovaného fondu Rešpekt je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Majetok v tomto fonde tvoria predovšetkým akciové investície.  Fond zhodnocuje úspory v II. pilieri s rešpektom k trvalo udržateľnej budúcnosti (Enviromnet, Social, Governance), najmä do firiem, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu, majú pozitívny dopad na spoločnosť a uplatňujú férové riadenie podnikov a otvorenú komunikáciu.

Fond Rešpekt je vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednostňujú možný vyšší výnos a zároveň akceptujú vyššiu mieru rizika.Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond

Cieľom indexového fondu Global je zhodnotenie vložených prostriedkov v dlhodobom horizonte. Správa fondu je pasívna, kopíruje zloženie finančného indexu MSCI World EUR. Index MSCI World EUR je poskytovaný spoločnosťou Morgan Stanley Capital International a sleduje vývoj akciových trhov vyspelých krajín, akými sú napríklad USA, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, Kanada, Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Izrael, Hong Kong, Austrália alebo Singapur. Majetok vo fonde tvoria peňažné investície, akciové investície a finančné deriváty.

Dôchodkový fond Index Global je vhodný pre sporiteľov, ktorí uprednostňujú možný vyšší výnos a zároveň akceptujú vysokú mieru rizika spojenú s kopírovaním zloženia finančného indexu.

> Viac informácii o indexovom negarantovanom fonde Index Global

> späť