Zoznam DSS a fondov

 

DSS
 
Depozitár Spravované fondy
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Tatrabanka, a.s.
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
 

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond
 
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Všeobecná úverová banka, a.s.

Tradícia - Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
 

Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
 

Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond 
 

Index - Indexový negarantovaný dôchodkový fond 
 
 VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  Československá obchodná banka, a.s.
 KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
 

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond
 

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond
 

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond
 
 AEGON, d.s.s., a.s.  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  
SOLID - dlhopisový garantovaný d. f.
 

VITAL - akciový negarantovaný d. f.
 

INDEX -  indexový negarantovaný d.f.
 
 Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.  Československá obchodná banka, a.s.  
STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.
 

PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.
 

PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f.
 
 
 AXA d.s.s., a.s.  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  
Dlhopisový garantovaný d.d.f.
 

Akciový negarantovaný a.d.f.
 

Indexový negarantovaný a.d.f.