Peniaze bývajú dôvodom partnerských hádok. Problém môže nastať aj vtedy, ak žena zarába viac

12.06.2023 (14:00)

Vo vzťahoch a manželstvách sa stretávame s rôznymi príjemnými, ale aj menej príjemnými situáciami. K tým komplikovanejším patria konflikty. Podľa štatistík sa pritom každá piata hádka týka peňazí. Najčastejším kameňom úrazu je, keď ich je nedostatok alebo ak ich jeden z partnerov až príliš míňa. Podľa prieskumu1  365.bank si pritom takmer 40 % populácie všíma, na čo a koľko peňazí míňa ich polovička. Banka preto pripomína, že pri osobných financiách je dôležitá vzájomná komunikácia, ako aj rešpektovanie finančnej autonómie partnera.

Poznať partnerov príjem?

Financie sú v partnerských vzťahoch dôležitou a často diskutovanou témou. To, či sa partneri rozhodnú poznať výšku príjmu svojej polovičky, je vecou vzájomnej dohody a otvorenej komunikácie. Psychológovia uvádzajú, že v dlhšie fungujúcich vzťahoch či manželstvách môže byť táto informácia prirodzenou súčasťou ich spolunažívania, pretože príjem domácnosti má vplyv na jej chod, plánovanie výdavkov či tvorbu rezervy. Slovenská populácia má pritom ohľadne tejto témy jasný názor. Až 95 % našincov sa prikláňa k tomu, že partneri by mali vedieť, koľko zarábajú.

Na druhej strane peniaze sú podľa štatistík aj príčinou každej piatej partnerskej hádky. Tie sa môžu navyše vyostrovať, ak jeden z páru kontroluje, na čo ten druhý míňa. „Až takmer 40 % dospelých priznalo, že si ich polovička všíma, koľko svojich peňazí utrácajú a na čo. Až 15 % ľudí pritom uvádza, že museli čeliť situácii, kedy si niečo nekúpili, pretože im to bolo vyčítané alebo rovno zakázané zo strany partnera. Je v poriadku, ak o sebe partneri vedia, koľko zarábajú, ak si rozdelia spoločné výdavky alebo sa navzájom poradia vo finančných rozhodnutiach. Aby táto téma nebola zdrojom hádok, je potrebná otvorená komunikácia, ale aj rešpektovanie zóny osobných financií každého z partnerov,“ hovorí head of PR 365.bank Linda Valko Gáliková.

Keď žena zarobí viac

Situácia vo vzťahu sa môže navyše vyostriť nielen pri bežných výdavkoch či témach spojených s rodinným rozpočtom, ale aj vtedy, ak žena zarába viac. Medzi Slovákmi totiž stále prevláda stereotypný názor, že ten, kto má rodinu finančne zabezpečiť, je muž. S týmto tvrdením súhlasí vyše 55 % našincov. Keď má teda žena vyšší príjem, môže to byť v niektorých pároch vnímané ako neštandardná situácia, z ktorej následne pramenia konflikty.

„V tejto situácii môžu u niektorých mužov aj v dôsledku spoločenských stereotypov vzniknúť pocity menejcennosti či frustrácie. Ak je motívom vnútorné presvedčenie zabezpečiť a postarať sa o rodinu, je situácia o to náročnejšia. Je dobré, aby partneri o tejto téme spoločne diskutovali a rozdelili si svoje úlohy v rodine tak, aby sa každý z nich cítil užitočný, naplnený a spokojný. Zároveň je dôležité, aby sa nielen oni, ale aj spoločnosť ako taká nepozerala na túto situáciu ako na zlyhanie alebo nedostatok. Každý z partnerov má vo vzťahu svoje nezastupiteľné postavenie, a to bez ohľadu na výšku príjmu“ hovorí psychologička Júlia Šichmanová.

Spoločný aj vlastný účet

Takmer tretina populácie využíva podľa prieskumu 365.bank spoločný účet s partnerom, resp. vo forme účtu s disponentom. Toto má nesporné výhody z hľadiska zabezpečovania chodu domácnosti a úhrady pravidelných výdavkov. Avšak každý z partnerov by mal okrem spoločných peňazí disponovať aj vlastnými prostriedkami, nad ktorými má on sám plnú kontrolu. Je to dôležité predovšetkým z dôvodu tvorby vlastnej rezervy nezávislej od partnera, ktorú však nemá vytvorenú vyše 40 % Slovákov. Tri pätiny našincov by tak nevedeli samostatne fungovať, ak by sa napríklad rozviedli.

Ako sa vyhnúť konfliktom

Pri komunikácii o financiách vo vzťahu je dôležitá úprimnosť a otvorenosť. O tom, aký postoj zastáva každý z partnerov k peniazom, je možné si všimnúť už pri prvých spoločných stretnutiach, pri detailoch spojených s platením, šetrením či investovaním. Partneri, ktorí spolu žijú, by mali mať zrevidované svoje príjmy a výdavky, ale aj to, kto má na ktorých nákladoch aký podiel. Zároveň by sa mali dohodnúť na tom, ako budú spoločné výdavky hradiť. Dôležité stanoviť si tiež spoločné finančné ciele a tvoriť si tak osobnú, ako sa spoločnú rezervu. Pri hádke kvôli peniazom je potrebné si s partnerom odkomunikovať, prečo ku konfliktu prišlo, no zároveň hľadať aj spoločné riešenie, ktoré bude pre obe strany akceptovateľné.

1 Online prieskum realizovaný agentúrou 2muse exkluzívne pre 365.bank na reprezentatívnej vzorke 605 respondentov vo veku od 18 do 75 rokov v čase od 7. do 10. júna 2022.

(Tlačová správa)


 
Zdroj: 365.bank, Foto: Brodie, Burst.shopify.com