Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Neviem
Neviem, aj keď situácia v Španielsku je odlišná ako v Grécku myslím si, že nemáme až takú úroveň informácií, aby sme mohli jednoznačne vyhlásiť áno alebo nie. Určite štrukturálne problémy španielskej ekonomiky nedávajú veľké garancie a ani katastrofálna situácia na trhu práce nie je povzbudivá. Situáciu vážne zhoršuje aj štrajková vlna, ktorú krajina zažíva.