Pobočka Commerzbank so štvrťročným ziskom 696 tis. eur

13.05.2010 (12:00)

Kým v prvom kvartáli minulého roka pobočka Commerzbank hospodárila so ziskom 272 tis. eur, tak v prvom štvrťroku tohto roka to bol zisk 696 tis. eur. 

Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky Bratislava, dosiahla v štvrťročnom období zisk na úrovni 696 tis. eur. Rok pred tým hospodárila so ziskom 272 tis. eur. Pobočka zaznamenala medziročný nárast čistých úrokových výnosov o 95 % na 827 tis. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa zvýšili o 51,5 % na 153 tis. eur. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Bilančná suma bola na konci marca vo výške 111,9 mil. eur a v porovnaní so stavom z konca minulého roka sa znížila o 33 %. Úvery poskytnuté klientom sa znížili o 33,4 % na 80,7 mil. eur, z čoho úvery na komerčné účely tvorili zhruba 77 %. Záväzky voči klientom klesli o 28,4 % na 41,4 mil. eur, z čoho 77,4 % tvorili bežné účty.

Banka na slovenský bankový trh vstúpila v máji 1995, kedy zriadila zastúpenie Commerzbank AG v Bratislave. Po získaní bankovej licencie v decembri 2003 sa stala pobočkou zahraničnej banky oprávnenou poskytovať finančné služby korporátnej klientele. 
Zdroj: SITA,