Pobočka Commerzbank v minulom roku stratová

06.04.2010 (14:00)

Commerzbank v roku 2008 dosiahla zisk 617 tis. eur, vlani už vykázala stratu 709 tis. eur'

Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky Bratislava, vykázala v minulom roku stratu 709 tis. eur. Rok pred tým to bol ešte zisk 617 tis. eur. Pobočka zaznamenala pokles čistých úrokových výnosov po stratách zo zníženia hodnoty úverov a pôžičiek o 15 % na 1,2 mil. eur. Výraznejšie však klesli čisté výnosy z poplatkov a provízií, a to o 68,5 % na 570 tis. eur. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Bilančná suma bola na konci vlaňajška vo výške 167,1 mil. eur a v medziročnom porovnaní sa znížila o 20,8 %. Úvery poskytnuté klientom sa znížili o 17,5 % na 121,2 mil. eur. Záväzky voči klientom sa znížili o 0,7 % na 57,9 mil. eur.

Banka na slovenský bankový trh vstúpila v máji 1995, kedy zriadila zastúpenie Commerzbank AG v Bratislave. Po získaní bankovej licencie v decembri 2003 sa stala pobočkou zahraničnej banky oprávnenou poskytovať finančné služby korporátnej klientele.
Zdroj: SITA,