Pobočka Commerzbank zisková

09.08.2010 (12:20)

Minulý rok strata, tento rok už zisk. 

Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky Bratislava, dosiahla v prvých šiestich mesiacoch tohto roka čistý zisk 1,3 mil. eur. Banka evidovala medziročný nárast tak čistých úrokových výnosov, ako aj výnosov z poplatkov a provízií. V rovnakom období vlaňajška pritom vykázala stratu 2,8 mil. eur. Pobočke sa vtedy nedarilo najmä v druhom kvartáli, pretože v prvom štvrťroku 2009 ešte hospodárila so ziskom. Ku koncu júna minulého roka mala banka vyššie straty zo zníženia hodnoty úverov a pôžičiek. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Bilančná suma bola na konci júna vo výške 121,5 mil. eur, čo v porovnaní so stavom z konca júna minulého roka predstavuje pokles o 28,8 %. Úvery poskytnuté klientom na strane aktív sa znížili z úrovne 124,2 mil. eur na 107,7 mil. eur. Záväzky voči klientom na strane pasív poklesli z úrovne 57,3 mil. eur na 25,4 mil. eur. 
Zdroj: SITA,