Pravidlá úspešného investora

Autor: Katarína Macková
08.06.2017 (11:00)

Vysoké výnosy pri nízkom riziku by v nás mali vzbudiť zvýšenú opatrnosť. Pretože zle zvolený investičný nástroj môže znamenať hotovú katastrofu. A dôležitá je tiež diverzifikácia rizika.Pri ponuke investície, v ktorej vám sľubujú vysoké výnosy pri nízkom riziku a okamžitú dostupnosť peňazí, zbystrite opatrnosť. „Takáto investícia totiž neexistuje. Najčastejšie robí investor chybu pri zle zvolenom investičnom nástroji. Ten sa totiž odvíja od časového horizontu, teda na ako dlho chce investor svoje peniaze investovať,“ vysvetľuje Michal Kozák, finančný odborník PARTNERS GROUP SK. „Na krátky horizont preferujeme konzervatívne nástroje, na dlhý horizont dynamické nástroje, ako napríklad akcie. Pozornosť však treba venovať aj poplatkom. Tie totiž nie sú rovnaké a medzi jednotlivými ponukami sú rozdiely v desiatkach až stovkách eur,“ dodáva Kozák.
 

Aj podľa Maroša Ovčarika, výkonného riaditeľa Finančného kompasu, netreba hlavne podľahnúť na prvý pohľad lákavým ponukám. „Ak predajca používa pri predaji slovo garancia, rozhodne treba zvýšiť pozornosť, pýtať sa na detaily a byť oveľa opatrnejší,“ vysvetľuje s tým, že investovanie je v prvom rade o pochopení, ako fungujú finančné trhy. Treba prispôsobiť konkrétnu investíciu investičnému horizontu. „Ak si vytváram rezervy na dôchodok, viem, že mám dostatok času a môžem voliť dynamickejšie aktíva. Ak si chcem kúpiť o 3 roky auto, volím úplne iný prístup,“ hovorí. „Zároveň platí pravidlo, že nikdy nedávať všetky úspory na jedno miesto. Dôležité je rozložiť riziko, diverzifikovať.“

Chceš efektívne sporiť či investovať? Poradíme!


Je teda dobré spoľahnúť sa na široko diverzifikované fondy, ktorých portfólio je zainvestované do stoviek cenných papierov a sú spravované profesionálmi. A, samozrejme, nenaletieť na investície, o ktorých ich predajcovia - zvyčajne mimo bankovej siete - tvrdia, že ide o garantované investície. „Pritom ide napríklad o dlhopis, ktorý má byť garantovaný samotným emitentom (dlžníkom). V tom prípade nemôže ísť o žiadnu garanciu,“ hovorí Matej Varga, vedúci úseku riadenia divízií Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. Je teda na mieste obozretnosť a rozhodne je vždy vhodnejšie sa spoľahnúť na regulované subjekty pod dohľadom NBS, než na virtuálne čísla bez možnosti overenia z verejných zdrojov

Spanikáriť sa neoplatí

Jednou z najväčších chýb, ktorú robia investori je, že pri poklesoch na finančných trhoch spanikária a rýchlo predávajú. „Samozrejme, že vtedy predávajú so stratou. Najbezpečnejšie je pri investícii sa neviazať na konkrétny investičný horizont. Jednoducho predávať vtedy, ak sú trhy hore. Ak moja investícia zarobila,“ dodáva.

Zároveň si dajte pozor, s kým do čoho pôjdete. „Asi najlepšou radou pre ľudí je vybrať si renomovaného partnera na investovanie. Aj to je dôvod, prečo sa podielové fondy predávajú najviac prostredníctvom bánk,“ hovorí Pavol Vejmelka, riaditeľ úseku podpory predaja Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.

Neprehliadnite

Čierne labute

Základným pravidlom, teda už spomínanou diverzifikáciou, je rozdelenie investície nielen medzi rôzne aktíva, regióny, odvetvia či témy, ale aj medzi rôzne techniky riadenia portfólia. „Na vývoj na finančných trhoch vplývajú viaceré faktory. Od vývoja jednotlivých ekonomík, hospodárenia podnikov, cez situáciu na politickej scéne, geopolitické faktory či jednoducho psychológiou investorov. Niektoré faktory môžeme s určitou pravdepodobnosťou odhadnúť a zahrnúť ich do prognóz vývoja,” hovorí  investičná strategička KBC Asset Management Silvia Čechovičová s tým, že sú aj také udalosti, ktoré sa odhadnúť nedajú – objavia sa úplne nečakane a majú zásadný vplyv na vývoj hodnoty investícií. “Tým sa hovorí takzvané čierne labute. Ak je však portfólio investora dobre diverzifikované, teda rozložené, dokáže zvládnuť aj takúto situáciu,” dodáva.

Kým investujete svoje peniaze:

  • zbystrite pozornosť pri prísľube príliš vysokého výnosu
  • zistite si dostatočné informácie o vybranom projekte
  • zistite si, čím je výnos garantovaný – ak budúcimi výnosmi, pamätajte na to, že tie nie sú isté
  • nezabúdajte, že cenou za vyšší výnos je riziko
  • diverzifikujte – nikdy nestavte všetko „na jedného koňa“
Foto: Ivan Sedlák