Predčasné splatenie pôžičky nemusí byť zadarmo

Autor: Mário Skyba
08.03.2017 (11:20)

Banky by vám nemali účtovať poplatky za potvrdenie o zostatku spotrebného úveru, ale robia to.

Minulý rok sme v článku o prenose spotrebného úveru písali, že čitateľ Banky.sk požiadal o predčasné splatenie spotrebného úveru v ČSOB. Nešlo to všetko hladko a rýchlo. Čitateľa najviac prekvapilo, že hoci podľa zákona je splatenie spotrebného úveru do 10 tisíc eur bez poplatku, banka si od neho vypýtala poplatok až 50 eur za potvrdenie o zostatku úveru. V cenníku ČSOB síce tento poplatok za potvrdenie na žiadosť klienta existuje, no čitateľovi sa zdalo, že za vytlačenie jednej strany A4 so zostatkovou dlžnou sumou zaplatil príliš veľa. Najmä preto, že pri refinancovaní úveru nemal inú možnosť – toto potvrdenie novej banke dodať musel.
 
Podal teda podanie na bankového dozorcu - Národnú banku Slovenska, kde sa pýtal, či mala banka právo od neho žiadať tento poplatok, keďže zákon zakazuje spoplatňovať predčasné splatenie spotrebného úveru. NBS dala čitateľovi za pravdu a tvrdí, že jeho sťažnosť bola opodstatnená.
Nestotožňujeme sa s názorom ČSOB, že vystavenie potvrdenia o zostatku spotrebiteľského úveru, ktoré klient od nej požaduje za účelom predčasného splatenia úveru, nesúvisí s týmto predčasným splatením,“ píše NBS v zdôvodnení.

Hypotekárna poradňa – opýtajte sa na čokoľvek

Súvisí či nesúvisí

ČSOB totiž regulátorovi tvrdila, že vyžiadané potvrdenie spoplatnila preto, lebo toto nemuselo súvisieť s predčasným splatením úveru. Napríklad pri rozvodovom konaní banka tento poplatok bežne od klientov vyžaduje.
 
V tomto prípade však išlo o zrejmú súvislosť medzi splatením úveru a potrebou potvrdenia o predčasnom splatení. To tvrdí aj NBS, keď píše: „potvrdenie o zostatku spotrebiteľského úveru priamo súvisí s podanou žiadosťou klienta o predčasné splatenie úveru“. Argumentuje logicky, že bez neho klient nie je schopný zabezpečiť dostatočné množstvo peňazí na účte, aby predčasne splatil úver. Ak nevie, akú sumu má splatiť, ťažko ju splatí. Navyše, toto spoplatnenie išlo cez refinancovanie z inej banky a tá tiež potrebuje mať vyčíslenú sumu, na ktorú poskytuje úver.
NBS preto tvrdí, že ČSOB nebola oprávnená žiadať od klienta poplatok za vystavenie zostatku.

 Neprehliadnite

Ako žiadať poplatok späť

NBS čitateľa upozornila na to, že ona banku nemôže k vráteniu poplatku nútiť a poškodený si túto záležitosť môže riešiť buď priamo s finančným domom alebo cez súd. Centrálna banka tiež povedala, že môže udeliť ČSOB sankcie, ale sťažovateľa o tom informovať nebude.
 
Na základe tohto rozhodnutia NBS si čitateľ žiadal poplatok od ČSOB späť, na vyjadrenie má teraz banka lehotu 30 dní.
Foto: redakcia