Pri individuálnom dovoze ojazdených áut si pripravte niekoľko sto eur

28.03.2024 (18:05)

Slováci si každý mesiac dovezú z cudziny tisícky osobných áut. Drvivá väčšina z nich je ojazdených. Prevoz vozidla na Slovensko a jeho následne zaradenie do nášho systému vyžaduje čas aj financie.

Na celý proces sa kupujúci môže podujať sám, na trhu však pôsobí aj množstvo firiem, ktoré všetky povinnosti prevezmú na seba. Mnohé ponúkajú na svojich stránkach aj kalkulačky na výpočet prípadných nákladov. Samotný proces prihlásenia trvá približne mesiac. Je však možné za príplatky požiadať aj o skrátené konania. Veľa závisí od vyťaženosti poskytovateľov potrebných služieb a okresného úradu, či dopravného inšpektorátu.

Čo sa týka samotnej ceny, záleží od viacerých faktorov. Ako pre agentúru SITA uviedla Monika Brečková zo spoločnosti IRIS IDENT, ktorá je Technickou službou kontroly originality vozidiel a zároveň správcom a prevádzkovateľom Registra prevádzkových záznamov vozidiel, do jej výpočtu totiž vstupuje množstvo premenných. „Ak je napríklad vozidlo mladšie ako štyri roky, nie je potrebné s ním absolvovať emisnú a technickú kontrolu. V prípade starších vozidiel s platnými kontrolami, postačuje úradný preklad protokolov. Výnimkou je dovoz z Českej republiky, v prípade ktorého je akceptované originálne znenie a úradné preklady dokumentov nie sú nutné,” priblížila. Je však zrejmé, že si kupujúci musí pripraviť niekoľko sto eur.

Prvým krkom pri kúpe auta v zahraničí je jeho odhlásenie na príslušnom dopravnom inšpektoráte. To môže urobiť iba pôvodný majiteľ. Tento krok však nie je potrebné vykonať vo všetkých krajinách Európy, preto je dobré si to dopredu overiť. Ak vozidlo prevážate po vlastných kolesách, je nutné si vybaviť prevozné značky. Zvyčajne sa o ne postará predajca alebo špecializovaná firma. V niektorých prípadoch býva ich súčasťou aj poistenie auta na dobu platnosti značky.
Vozidlo pritom v rámci prevozu musí mať všetky potrebné dokumenty. K nim patrí kúpno-predajná zmluva alebo faktúra, doklad o odhlásení vozidla z evidencie, osvedčenie o evidencii, prevozné značky a protokol o platnej technickej a emisnej kontrole. Keďže auto dovážame zo zahraničia, je dôležité zabezpečiť aj úradný preklad príslušných dokumentov. S týmto krokom pomôžu klasické prekladateľské agentúry.

Druhým krokom je kontrola originality. Tú musí absolvovať každé jednotlivo dovezené vozidlo. Jej cieľom je odhaliť zásahy do jeho konštrukcie a identifikátorov, či nepovolené zmeny a celkovo preveriť originalitu všetkých dokladov. Súčasťou kontroly je aj overenie kilometrov prostredníctvom ODO-Passu v prípade, ak je dostupný, a tiež overenie, či auto nie je v pátraní. Výsledkom je odborný posudok s 15-dňovom platnosťou, ktorý je potrebný pri technickej a emisnej kontrole. Termín na kontrolu originality závisí od okresu a aktuálnej vyťaženosti poskytovateľov, spravidla ho však je možné dostať do jedného týždňa. Kontrola trvá približne hodinu a cena sa zvyčajne pohybuje od 80 do 100 eur.

Ak je dovážané vozidlo staršie ako štyri roky, kupujúcim pribúda aj ďalšia povinnosť. Tou je absolvovanie technickej a emisnej kontroly. Obe prebiehajú štandardne ako pri iných autách zo Slovenska. Ak pritom dovážané vozidlo absolvovalo tieto kontroly ešte v zahraničí a sú platné, stačí uvedené protokoly o kontrolách úradne preložiť a budú akceptované aj na Slovensku. Pri dovoze auta zo zahraničia je taktiež nutné zaplatiť poplatok za nakladanie s odpadom, tzv. recyklačný poplatok. Jeho výšku je možné zistiť a poplatok priamo aj zaplatiť na stránke idovoz.sk.

Dovezené vozidlo je zároveň nutné nahlásiť ako jednotlivo dovezené vozidlo, a to buď na okresnom úrade alebo rovno v klientskom centre. Deje sa tak pomocou žiadosti o jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo iného zmluvného štátu. Žiadosť je možné podať aj elektronicky cez portál JISCD. Pre tento krok sú nevyhnuté viaceré dokumenty, a to doklad o nadobudnutí vozidla, preukaz totožnosti, osvedčenie o evidencii z krajiny vývozu, odborný posudok z kontroly originality, protokol o technickej a emisnej kontrole a potvrdenie o uhradení poplatku za nakladanie s odpadom.

Štandardná lehota na vybavenie žiadosti je 30 kalendárnych dní, možné je však aj zrýchlené konanie. Poplatok za štandardné konanie je 100 eur. V prípade uhradenia poplatku za zrýchlené konanie v sume 300 eur je žiadosť vybavená do 5 pracovných dní. Následne je nutné na dovážané auto uzatvoriť povinné zmluvné poistenie.

Posledným krokom je samotné prihlásenie auta na značky a zaplatenie príslušných poplatkov. Ich výška sa naposledy menila v júli minulého roka. Prihlásenie sa deje na okresnom dopravnom inšpektoráte, na jeho základe je dovezenému vozidlu vydané evidenčné číslo. Rovnako ako pri podaní žiadosti na okresnom úrade, aj prihlásenie do evidencie je možné spraviť elektronicky. Definitívnou bodkou za úradným kolotočom je absolvovanie administratívnej technickej a emisnej kontroly, na základe ktorých sú vozidlu vydané kartičky (Osvedčenie o kontrole technického stavu časť A a B) k novému evidenčnému číslu.

Spoločnosti, ktoré pomáhajú Slovákom pri dovoze áut zo zahraničia, svorne zdôrazňujú, že každú takúto kúpu by si mal človek dôkladne zvážiť. Dopredu by si mal spočítať všetky náklady a zvážiť, či je takáto možnosť pre neho skutočne výhodná. “Nezabudnite započítať všetky náklady spojené s dovozom, registráciou, prípadné colné poplatky, dane, poplatok za nakladanie s odpadom, výdavky za preklady dokumentov, poplatok za kontrolu originality či emisnú a technickú kontrolu a podobne,” radí jedna z firiem. Taktiež vodičom odporúča, aby spravili maximum pre zistenie histórie a overenia vozidla. Výhodou je osobná obhliadka a vyskúšanie vozidla.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák