Prima banka má za sebou rok poznačený rastom úrokových sadzieb a celkovým útlmom úverov aj vkladov

03.04.2024 (18:05)

Prima banka dosiahla v minulom roku čistý zisk 48,5 mil. eur pri medziročnom náraste o viac ako 142 %. Rok predtým bola totiž v pluse 20 mil. eur.

Spoločnosť má za sebou rok poznačený v rámci trhu rastúcou infláciou, rastom úrokových sadzieb a celkovým útlmom úverov aj vkladov. No aj v neistom a náročnom prostredí sa banke podľa jej vyjadrení podarilo potvrdiť silnú pozíciu v kľúčových oblastiach biznisu.

Celková bilančná suma presiahla 6,2 mld. eur pri raste o 4,2 %. Najvýznamnejšou zložkou aktív zostali aj naďalej úvery poskytované klientom. Tie medziročne vzrástli na 5,6 mld. eur. Portfólio retailových úverov dosiahlo hodnotu 4,85 mld. eur.

Napriek spomaleniu úverovania naprieč celým trhom sa Prima banke vlani podarilo dosiahnuť pozitívne biznisové výsledky najmä v oblasti spotrebných úverov pre obyvateľstvo, v ktorých v medziročnom porovnaní banka rástla o 13 %. „Poskytli sme viac spotrebných úverov, než kedykoľvek v minulosti,“ uviedla Prima banka vo výročnej správe. V úveroch na bývanie, ktorým celkovo trhový vývoj neprial, dosiahli mierny rast portfólia.

Na pasívnej strane bilancie zostali najvýznamnejšou zložkou aj naďalej vklady klientov. Tie ku koncu minulého roka dosiahli viac ako 3,9 mld. eur. Najvýznamnejší podiel na celkových vkladoch klientov mali retailové vklady s celkovým objemom takmer 3 mld. eur. Aj v tomto roku bude pokračovať v napĺňaní dlhodobej stratégie zameranej na rozvoj retailu. Ešte viac sa zameria na skvalitnenie jej silných stránok a ďalšie posilnenie v raste počtu aktívnych klientov.

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku. So Sberbank Slovensko sa Prima banka zlúčila 1. augusta 2017.
 
Zdroj: SITA, Foto: Prima Banka