Privatbanke sa vlani darilo, úrokové výnosy výrazne stúpli

10.04.2024 (18:05)

Privatbanka dosiahla v minulom roku zisk 19,1 mil. eur. V medziročnom porovnaní to podľa účtovnej závierky znamená nárast o 47,9 %.

V roku 2022 to bol totiž zisk 12,9 mil. eur. Čisté úrokové výnosy vzrástli o 96,3 % na sumu 22,9 mil. eur. Čisté prijaté poplatky a provízie nepatrne klesli o 0,4 % na 13,4 mil. eur.

Pohľadávky voči klientom medziročne klesli o 14,6 % na koncoročných 366,5 mil. eur. Väčšinu z úverov banka poskytla právnickým osobám. Záväzky voči klientom stúpli o 5,7 % a na konci minulého roka boli v sume 718,6 mil. eur. Termínované vklady z toho tvorili 77,9 %, bežné účty 21,2 %.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák