Privátna banka Gutmann mieri na Slovensko

Autor: redakcia
16.11.2023 (09:25)

Rakúska privátna banka Gutmann bude poskytovať svoje služby aj slovenským klientom. Pozrite si, aké služby bude ponúkať a kto sa môže stať jej klientom.

Banka Gutmann chce osloviť aj slovenskú privátnu klientelu so záujmom o dlhodobé investovanie, nakoľko dopyt v tomto segmente v posledných rokoch neustále rastie. Banka je lídrom na trhu privátneho bankovníctva v Rakúsku, v správe má majetok v hodnote 26 mld. EUR. Poskytuje riadenie aktív a komplexné investičné poradenstvo pre súkromných, firemných a inštitucionálnych klientov, a to od výšky investície 500 000 EUR.

Požadovaný minimálny investičný kapitál pritom slúži na rozloženie investičného rizika do viacerých nástrojov. Okrem domáceho trhu v Rakúsku má banka Gutmann kancelárie aj v Maďarsku a Českej republike.

Pre klasickú retailovú klientelu banka neposkytuje žiadne produkty, ani bežné účty, ani termínované vklady, či úvery.

História banky Gutmann

Banka Gutmann ja rakúska privátna banka s viac ako 100 ročnou tradíciou. V roku 1922 banku založil významný severomoravský rod Gutmannovcov. Súčasní majoritní vlastníci, rodina Kahane, sa do vlastníckych štruktúr zapojili v roku 1957. Väčšinového vlastníka banky, rodinu Kahane, dopĺňajú v akcionárskej štruktúre dlhoroční zamestnanci, ktorí sú v pozícii partnerov banky. Práve na partnerskom koncepte si banka zakladá a stavia na ňom aj spôsob komunikácie s klientmi a prístup k správe ich majetku. Každý z klientov má možnosť byť v kontakte s jedným zo spolumajiteľov banky, čo vedie k väčšej dôvere a budovaniu dlhodobých vzťahov, ako kľúčovej hodnoty banky. Prioritou banky je dlhodobé zhodnocovanie a spoľahlivá správa financií klientov.

Služby klientom

Dôkladnú znalosť akciového trhu banka Gutmann využíva najmä na hodnotové investovanie, typické skôr pre západné trhy. Banka dlhodobo investuje do 50 vybraných firiem po celom svete, najmä z Európy a USA, čo je súčasťou jej iného pohľadu na akciovú stratégiu.

Akcie

“Nie sme obchodníci, ale investori”, takto charakterizuje banka sama seba. Pri výbere akcií, sa zameriava na spoločnosti s konkurencieschopnými obchodnými modelmi. Osobitne ju zaujímajú témy budúcnosti, ktorými sú digitalizácia, zdravie, infraštruktúra a zmena spotrebiteľského správania. V týchto oblastiach si už roky buduje svoju expertízu. ESG analýza je pevnou súčasťou jej investičného procesu, banka má vlastné fondy zohľadňujúce udržateľný hospodársky rast. Klienti sú taktiež informovaní o tom, aký vplyv na životné prostredie majú firmy, do ktorých sa chystajú investovať.

Dlhopisy

Ďalší investičný nástroj v portfóliu banky sú korporátne dlhopisy. Pri ich výbere sa sústreďujú na firmy, ktoré sú kotované na burze a teda sú dostupné ich kompletné finančné výkazy. Uprednostňujú sa vysokokvalitné dlhopisy podnikov, ktoré majú solídnu súvahu, dlhodobý obchodný model a disciplinovanú finančnú politiku. Dlhopisy lokálnych firiem sa v ich portfóliu nenachádzajú.

Okrem akciových investícií a dlhopisov banka ponúka svojim klientom aj zlato vo fyzickej podobe uložené vo Švajčiarsku.

Klientom vie pomôcť aj pri generačnej výmene.

Privátna banka Gutmann sa nevenuje realitným investíciam. Vychádza z predpokladu, že jej klienti už majú nehnuteľnosti (či na vlastné bývanie, alebo investičné) nakúpené. Rovnako v jej portfóliu nenájdete špekulatívne či vysoko rizikové investičné nástroje.

Vstup na slovenský trh

V snahe byť bližšie k slovenskej klientele sa banka Gutmann rozhodla posilniť svoj tím o regionálneho experta, Michala Štefaničiaka, ktorý má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti financií a privátneho bankovníctva. Louis Kahane, partner a člen predstavenstva banky Gutmann uvádza: "S Michalom Štefaničiakom rozširujeme náš tím o skúseného vzťahového manažéra a regionálneho experta, ktorý posilní našu ponuku pre privátnych klientov, nadácie a podnikateľov na Slovensku. Dopyt v našom segmente v posledných rokoch neustále rastie. Po úspešnom etablovaní našich kancelárií v Maďarsku a Českej republike považujeme posilnenie našich aktivít na slovenskom trhu za logický doplnok našej stratégie rastu."

Gutmann zatiaľ nebude mať na Slovensku žiadnu pobočku, slovenskí klienti budú obsluhovaní skúseným tímom z Viedne. Privátni bankári vycestujú za klientom kdekoľvek na Slovensku, alebo klient môže navštíviť viedeňskú pobočku. Slovenskí klienti budú teda klientmi rakúskej banky. Aj keď doteraz banka Gutmann na Slovensku nebola veľmi známa, niekoľko klientov zo Slovenska jej služby už využíva v rakúskej pobočke.

Podľa Wealth reportu je na Slovensku niekoľko desiatok (nižšie desiatky) tisíc dolárových milionárov. Potenciál tohto prémiového segmentu je značný.

Služby privátneho bankovníctva na Slovensku poskytujú dve špecializované banky: J&T BANKA a Privatbanka. Zároveň každá z väčších retailových bánk Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, ČSOB a UniCredit banka má služby privátneho bankovníctva pre bonitných klientov.
 
Zdroj: Privátna banka Gutmann, Foto: Privátna banka Gutmann