Rating bánk

Čo znamená rating Moody´s

Dlhodobý rating: (schopnosť splácať dlhodobé záväzky)

 • Aaa - Hodnotenie najvyššej kvality s minimálnym rizikom.
 • Aa - Výborné hodnotenie s veľmi nízkym rizikom.
 • A - Nadpriemerné hodnotenie s veľmi nízkym rizikom.
 • Baa - Priemerné hodnotenie s miernym rizikom.
 • Ba - Hodnotenie so špekulatívnymi prvkami a značným rizikom.
 • B - Podpriemerné hodnotenie s vysokým rizikom.
 • Caa - Zlé hodnotenie s veľmi vysokým rizikom.
 • Ca - Veľmi zlé (špekulatívne) hodnotenie s nádejou na zlepšenie pozície.
 • C - Najhoršie hodnotenie takmer bez nádeje na zlepšenie pozície.
Krátkodobý rating: (schopnosť splácať krátkodobé záväzky)
 • P-1 - Vynikajúca schopnosť splácať krátkodobé záväzky.
 • P-2 - Silná schopnosť splácať krátkodobé záväzky.
 • P-3 - Akceptovateľná schopnosť splácať krátkodobé záväzky.
 • NP - Not Prime - Nepatria do žiadnej z vyššie uvedených P kategórií.
Krátkodobý rating je všeobecne odvodzovaný z dlhodobého ratingu.



Hodnotenie finančnej sily:
 • A - Vynikajúca vnútorná finančná sila
 • B - Dobrá vnútorná finančná sila.
 • C - Primeraná vnútorná finančná sila.
 • D - Mierna vnútorná finančná sila, pravdepodobnosť občasnej potreby finančnej pomoci.
 • E - Slabá vnútorná finančná sila, vyššia pravdepodobnosť pravidelnej potreby finančnej pomoci.
(zdroj: moodys.com)