Roman Juráš

predseda predstavenstva, VUB Generali DSS