Rozvádzate sa a máte úver? Takto si ho vysporiadajte

Autor: Katarína Macková
07.12.2015 (11:00)

Rozchod či rozvod je zaiste nepríjemnou udalosťou, ktorú si nikto z nás nepraje zažiť. Či sa nám to však páči alebo nie, v živote sú situácie, ktoré prichádzajú, aj keď veríme, že nás sa nikdy nebudú týkať. Z finančného hľadiska je lepšie myslieť na ne vopred, to sa však nedá vždy a vo všetkom.

Hypotéky a rôzne úvery sú realitou veľkej časti našich domácností a ak si ich berie manželský pár, v prípade rozvodu nastáva otázka, čo ďalej. Toto sú možnosti, ktoré máte a pravidlá, ktoré by ste mali vo vlastnom záujme dodržať.

Spotrebné úvery - máte otázku?


Samozrejme, ideálnym variantom je úver vyplatiť. To je však častejšie nemožné ako možné, najmä ak ide o vysoké sumy, keďže hypotéka sa berie zvyčajne na dlhé obdobie. Vtedy treba voliť iné riešenia. Ak teda manželia nemajú na vyplatenie dostatok prostriedkov, dobre urobia, ak byt či dom predajú. Tým pádom sa hypotéka vyrieši a ak nejaké peniaze zostanú, dohodnú sa a rozdelia si ich.

Ak toto riešenie zlyhá, je k dispozícii niekoľko ďalších. „Jednou z možností je, že jeden z bývalých manželov si vezme nový úver, ktorým refinancuje pôvodný,“ vysvetľuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB. Ideálna je vždy dohoda. „O tom, komu pripadne nehnuteľnosť, sa manželia dohodnú v rámci Dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Respektíve, ak sa im to nepodarí, rozhodne súd. Dohodnúť sa môžu (prípadne rozhodne súd) aj o tom, kto bude úver splácať,“ hovorí Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB. Zároveň však treba zdôrazniť, že z pohľadu úverovej zmluvy nie je dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva či súdne rozhodnutie pre banku záväzné. A to v tom zmysle, že by na jeho základe vypustila druhého spoludlžníka z úverového vzťahu. „Dôležitou podmienkou je, aby ten z partnerov, ktorý si úver ponechá, mal dostatočnú bonitu na jeho splácanie. Ak ju nemá, mal by si byť schopný zabezpečiť nového spoludlžníka. V opačnom prípade nebude možné druhého partnera z úverového vzťahu vypustiť,“ vysvetľuje ďalej Farkašová.

Neprehliadnite
Na vypustenie jedného z bývalých manželov z úverového vzťahu je teda nutný súhlas banky. Posudzuje sa finančná situácia, a teda schopnosť splácania daného záväzku novým dlžníkom. „Každopádne je dôležité, aby bol úver splácaný aj počas rozvodového konania, aby sa dlžníci nedostali do omeškania so splácaním úveru. Banka si totiž môže vymáhať dlh od oboch manželov a taktiež v prípade nesplácania by negatívny záznam v registri úverov mali obaja dlžníci,“ dodáva Eliášová. Ak dôjde k akejkoľvek zmene, ktorá by mohla pravidelné splácanie ovplyvniť, rozhodne si to nenechávajte pre seba. „Riešte s bankou, ktorá vám úver poskytla, každú zmenu vašej finančnej situácie a úhradu rodinných záväzkov,“ odporúča Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Čo vás zaujímalo v poradni o hypotékach?


Na čo všetko teda treba pamätať? Angelika Farkašová pripája zopár praktických bodov:
  • Pár má možnosť dohodnúť sa ešte pred rozvodom, na koho úver prejde a nenechať bremeno splácania na oboch partnerov.
  • Ak sa dohoda nedá dosiahnuť, rozvádzajúci sa by mali situáciu riešiť s pomocou mediátora alebo právnika a získať rozhodnutie o vyrovnaní bezpodielového spoluvlastníctva. Tam by malo byť jasne napísané, kto je povinný hypotéku splácať.
  • Banka môže, ale nemusí súhlasiť s vypustením jedného z manželov z úverového vzťahu. Nesúhlasí väčšinou vtedy, ak nemá jeden z partnerov dostatočnú bonitu na splácanie. V takomto prípade odporúčame tomu, kto plánuje v splácaní pokračovať, nájsť si spoludlžníka (napríklad rodičov či súrodencov), aby mohol na seba prevziať úver.
  • Nehnuteľnosť sa dá aj predať a zo získaných prostriedkov môžu rozvádzajúci sa hypotéku vyplatiť.


Foto: redakcia