Sadzobník poplatkov Poštová banka - zmeny od 1.10.2013

Autor: redakcia BANKY.sk
10.10.2013 (14:00)

V aktuálnom sadzobníku nájdete novú službu  - Poistenie platieb k Dobrému účtu.

Od októbra si môžete v Poštovej banke požiadať o službu Poistenie platieb. Táto služba je určená pre majiteľov Dobrého účtu a pomôže im zvládnuť pravidelné výdavky počas PN vo výške 100 € mesačne v trvaní max. 6 mesiacov.

Poistenie využijú tí, ktorých zdravotný stav sa dlhodobo zhorší a budú PN viac ako 60 po sebe idúcich kalendárnych dní. Prvú platbu vám uhradia za mesiac, v ktorom budete 60. deň v nepretržitej PN. Ďalšie platby Poštová banka vyplatí za každý ďalší začatý kalendárny mesiac trvania PN. PN musíte zdokladovať.

Služba nie je určená pre invalidných dôchodcov, starobných dôchodcov a poberateľov úrazovej renty.

Mesačný poplatok za Poistenie platieb je 1,50 €.

Neprehliadnite
Pozrite si poplatky za bežné účty
Prehľad aktuálnych zliav v bankách
Ako sa zmenili poplatky v ostatných bankách
Banka vám účet zruší, ak na ňom nič nemáte
Prečítajte si ďalšie zaujímavé články o bežných účtoch
Aktuálny sadzobník Poštovej banky
 
Zdroj: Poštová banka, Foto: Ivan Sedlák