Banka vám účet zruší, ak na ňom nič nemáte

Autor: Andrej Dorič
22.05.2013 (07:00)

Nechať v banke „mŕtvy“ účet sa nevypláca. Môžu vám nabehnúť vysoké úroky z omeškania.  
 
Na BANKY.sk sa obrátil klient HVB banky, ktorá pred pár rokmi splynula s UniCredit Bank. Mal tam účet, ale bol dlhodobo chorý a účet mu banka po čase zrušila. Zisťovali sme, či banka môže zrušiť účet bez jeho súhlasu a čo sa stalo s peniazmi, ktoré tam mal uložené.

UniCredit Bank nám vysvetlila, že klient je povinný bez zbytočného odkladu uhradiť banke akékoľvek záväzky, ktoré vznikli v čase trvania jeho účtu.“

Za služby poskytované bankou je klient povinný platiť banke poplatky podľa aktuálneho cenníka. Banka je oprávnená odpísať sumu z ktoréhokoľvek účtu klienta a započítať ju proti pohľadávkam klienta voči banke,” informuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

V prípade, že zostatok na vašom účte nepostačuje na úhradu poplatkov, zúčtuje banka uvedené sumy na ťarchu účtu, teda akoby ste išli do mínusu a dostanete sa do nepovoleného prečerpania a banka vám bude účtovať aj úroky z omeškania. Tie sú dosť vysoké.

Neprehliadnite:

Banka vám v prípade spadnutia do mínusu pošle dve upomienky. Prvá stojí 10 eur a druhá až 20 eur. Ak dlhy neuhradíte, má právo zmluvu o účte vypovedať s okamžitou účinnosťou písomnou výpoveďou. 

Ak ste chorý a nemôžete sa dostaviť do banky sám, môžete sa podľa Ďuďákovej dať zastúpiť zástupcom na základe písomnej plnej moci. Banka tiež odporúča klientom v prípade dlhodobej práce neschopnosti udeliť dispozičného právo k účtu napríklad blízkej rodine. 

Foto: BANKY.sk