Sadzobník poplatkov Slovenskej sporiteľne - zmeny od 15.12.2013

Autor: redakcia Banky.sk
19.12.2013 (14:00)

Dodatok č.3, ktorý nadobudol platnosť 15.12.2013, prináša zmeny, ktoré sa týkajú úverov na bývanie.

Slovenská sporiteľňa vychádza v ústrety všetkým, ktorí chcú zaplatiť mimoriadnu splátku. Od 15.12.2013 môžete zaplatiť mimoriadnu splátku BEZ POPLATKU jedenkrát počas kalendárneho roka. Jej výška môže byť maximálne 10% aktuálnej istiny úveru. Prvý krát môžete využiť možnosť vykonať mimoriadnu splátku a neplatiť žiaden poplatok po uplynutí jedného roka od uzatvorenia úverovej zmluvy. Banku o to musíte písomne požiadať.

Poplatok za predčasné splatenie úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou banka neúčtuje taktiež pri výročí fixácie úrokovj sadzby.

Neprehliadnite
Zdroj: Slovenská sporiteľňa, Foto: Ivan Sedlák