Skupine ČSOB sa vlani darilo, dôvodom bol rast úrokových výnosov

02.04.2024 (18:25)

Skupina ČSOB dosiahla vlani konsolidovaný zisk 97,5 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 31,7 %.

Ako uviedol generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár, rok 2023 bol z pohľadu vývoja ziskovosti rekordný pre slovenský bankový sektor ako celok a ČSOB nebola výnimkou. „V súlade s očakávaniami sa zisk zvýšil medziročne prioritne pre rast čistých úrokových výnosov, ovplyvnených rastom úrokových sadzieb na trhu samotnom,“ uviedol Kollár.

Tento efekt rastu úrokových výnosov znásobil podľa neho aj medziročne vyšší záujem o úvery. K vývoju napomohli aj medziročne nižšie prevádzkové náklady, ako aj rozpustenie opravných položiek. „Tento vývoj a medziročný nárast zisku bol teda ovplyvnený jednorazovými faktormi na trhu, nie dlhodobými trendami, ktoré by smerovali k potrebnému posilneniu ziskovosti celého sektora na nevyhnutnú mieru,“ skonštatoval Kollár.

Úvery poskytnuté klientom dosiahli na konci minulého roka sumu 11,6 mld. eur. V oblasti úverov na bývanie pociťujú už znížený dopyt v dôsledku rastu trhových úrokových sadzieb, ktoré vplývajú na cenu a proces hodnotenia úverového rizika klienta. Vklady klientov boli za 8,9 mld. eur.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach. V októbri 2021 sa ČSOB zlúčila s OTP Bankou, maďarská OTP Bank svoj podiel na Slovensku predala KBC Bank.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák