Tatra banka vyplatí akcionárom viac ako 155 mil. eur

27.03.2024 (18:15)

Valné zhromaždenie Tatra banky rozhodlo o rozdelení minuloročného zisku vo výške 237,3 mil. eur.

Medzi akcionárov rozdelia 155,4 mil. eur. Do nerozdeleného zisku minulých rokov pôjde časť vlaňajšieho zisku v sume 71,1 mil. eur. Zostávajúca časť v objeme 10,9 mil. eur je určená na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1.

Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 eur pripadne dividenda v celkovej výške 1 932 eur. Na jednu kmeňovú akciu v sume 4 000 eur pripadne dividenda za 9 660 eur. A na jednu prioritnú akciu vo výške štyri eurá pripadne dividenda za 9,67 eura.

Individuálny zisk banky vlani medziročne vzrástol o 22,4 %. Celá finančná skupina po prvý raz z pohľadu zisku prekonala míľnik 200 miliónov eur. Pod rast sa podpísalo viacero faktorov. Z nich mali najväčšiu váhu podľa vyjadrení spoločnosti vývoj úrokových sadzieb, výnosy z poplatkov a provízii, zisk z finančných nástrojov na obchodovanie a kurzových rozdielov či nižšia tvorba opravných položiek v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Tatra banka bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. V súčasnosti patrí do rakúskej skupiny Raiffeisen.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák