Tretina Slovákov nemá vytvorenú potrebnú finančnú rezervu.

28.10.2021 (17:00)

Už tento víkend si pripomenieme medzinárodný deň sporenia. Avšak väčšina Slovákov vníma svoju finančnú situáciu ako nepriaznivú. Až každý tretí oslovený si nedokáže odkladať žiadne peniaze na tvorbu finančnej rezervy. Približne 30 percent si peniaze odkladá, nie však pravidelne. Vyplýva to z prieskumu Poštovej banky.

Celkový objem nasporených peňazí na Slovensku rastie, ale . . .

Ku koncu augusta 2021 mali Slováci nasporených spolu 42,5 mld. eur. Rok predtým mali za rovnaké obdobie na bežných účtoch a rôznych sporiacich produktoch spolu 39,2 mld. eur. Medziročne sa tak celkový objem nasporených peňazí zvýšil o 8,5 %. Gro finančných prostriedkov, až takmer 60 %, je uložených na bežných účtoch. Aj napriek takýmto rastúcim číslam však finančnou rezervou nedisponuje každý tretí Slovák. Zlepšenie svojej finančnej situácie očakáva len necelých 14 percent ľudí.

Až každý tretí Slovák nemá vytvorenú finančnú rezervu v potrebnej výške

Z prieskumu Poštovej banky vyplýva, že väčšina opýtaných má finančnú rezervu viac ako 1 000 eur. Avšak skoro polovica opýtaných disponuje odporúčanou výškou rezervy. To je suma rovnajúca sa 6 a viac mesačným výdavkom domácnosti. Až každý piaty opýtaný má odloženú sumu, ktorá dokáže pokryť náklady na viac ako 12 mesiacov. S nedostatočnou finančnou rezervou však bojuje stále viac ako každý tretí Slovák. Platí, že čím je čistý mesačný príjem opýtaného vyšší, tým viac mesačných nákladov dokáže pokryť. Na schopnosť sporiť vplýva aj úverovanosť Slovákov. Potrebnú finančnú rezervu vo výške 6 mesiacov nemá vytvorenú 23 % opýtaných, ktorí nie sú úverovo zaťažení. U tých, ktorí úver splácajú, je to však až 43 %. Melinda Burdanová, výkonná riaditeľka Poštovej banky, však preto upozorňuje: „Je naozaj dôležité sporiť si aj napriek tomu, že človek spláca úver. Viacej úverov sa dá refinancovať do jedného a znížiť si mesačnú splátku. Ušetrená suma sa tak môže využiť na tvorbu finančnej rezervy.“

Prečo si ľudia netvoria finančnú rezervu

Finančná situácia je úzko spätá s čistým príjmom domácnosti a priemernými mesačnými nákladmi. Najväčšiu finančnú úzkosť reportujú nízkopríjmové domácnosti s čistým mesačným príjmom do 800 eur. Tie hodnotia svoju situáciu ako veľmi zlú a pesimisticky vnímajú aj jej ďalší vývoj. Negatívne hodnotia svoje vyhliadky do budúcnosti aj domácnosti s čistým mesačným príjmom nad 1 200 eur, hoci s aktuálnou finančnou situáciou sú spokojní. Najväčšími optimistami sú ľudia, ktorých mesačný čistý príjem domácnosti sa pohybuje v priemere od 1 000 eur do 1 200 eur. Nepriaznivá finančná situácia je dôležitým motivátorom na sporenie a vytváranie finančnej rezervy.

Avšak každý tretí Slovák si finančnú rezervu nedokáže tvoriť v potrebnej výške. Hlavnými dôvodmi sú nízky príjem a zhoršujúca sa hospodárska a ekonomická situácia na Slovensku. Ako hlavné dôvody to uvádza až polovica opýtaných. Takmer 30 % opýtaných sa vyjadrilo, že sporiť jednoducho nedokážu a všetky peniaze minú. „Pre úspešné sporenie je veľmi dôležitá pravidelnosť. Ideálne je odkladať si určitú sumu každý mesiac, aj keď je nižšia. Vtedy dokážeme rezervu efektívne vytvárať a znižovať si tak prípadný ekonomický stres. Je to o správnom návyku,“ vysvetľuje Melinda Burdanová. „Aj malé sumy sa totiž dajú vhodne zhodnocovať, napríklad výberom správneho typu sporenia,“ dodáva Burdanová. Podľa prieskumu však sporí pravidelne len 41 % opýtaných a príležitostne približne 30 percent.

Ako správne sporiť

Šetriť je potrebné pravidelne a výška sumy musí rešpektovať finančné možnosti človeka. Ideálne je odkladať si z výplaty každý mesiac 10 %. Pre mnohých ľudí je to však nedosiahnuteľný cieľ a sporiť preto radšej ani neskúšajú. Dôležité však je uvedomiť si, že pravidelné sporenie, aj keď s nižšou sumou, je jediným dlhodobým a udržateľným riešením pri tvorbe finančnej rezervy. Úspešne sporiť sa dá aj s 10 eurami mesačne, treba si však správne nastaviť pravidlá. Melinda Burdanová z Poštovej banky radí, ako na to:
  1. Prejdite si svoje mesačné príjmy a výdavky. Vyškrtnite z nich zbytočné položky.
  2. Určite si sumu, ktorú si budete odkladať. Nastavte si sporenie realisticky.
  3. Zvoľte si frekvenciu sporenia, ideálne 1x do mesiaca, a vždy ju dodržte.
  4. Urobte si prehľad sporiacich produktov a vyberte si taký, ktorý vám pravidelné sporenie bude aj zhodnocovať.
  5. Overte si poplatky za sporenie a prípadné finančné bonusy.

Užitočné sporenie dokáže motivovať

Úrok vo výške 5,5 % ročne, ktorý ponúka Poštová banka s novým produktom Užitočné sporenie, je garantovaný počas celej doby sporenia. Navyše, k novootvorenému Užitočnému účtu zriadenému spolu s Užitočným sporením počas kampane získa klient odmenu až do výšky 50 eur ako prvý vklad od Poštovej banky na svoje nové sporenie. Rovnako si klient môže vybrať dobu viazanosti, buď 12, alebo 24 mesiacov. Klient neplatí žiadny poplatok za zriadenie a vedenie sporenia.

*Prieskum uskutočnila pre Poštovú banku agentúra 2muse na vzorke 1013 respondentov a uskutočnil sa koncom septembra 2021.

(Tlačová správa)

 
Zdroj: Poštová banka, Foto: Ivan Sedlák