VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.


Zakladateľmi VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. sú VÚB, a.s. (50%) a Generali Poisťovňa, a.s. (50%). S počtom klientov 342 978 (1/2023) patrí VÚB Generali DSS štvrté miesto na trhu.

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Dlhopisový garantovaný fond KLASIK je najkonzervatívnejší z ponuky VÚB Generali DSS. Dlhodobé riziko je najnižšie, aj očakávaný výnos je najnižší. Ide o aktívne spravovaný dlhopisový garantovaný fond, v ktorom sa nemôžu nachádzať akciové investície. Je vhodný pre konzervatívnych sporiteľov.

Na rizikovej stupnici od 1 do 7 je označný stupňom 2 (nízke riziko)

> Viac informácii o dlhopisovom garantovanom fonde KLASIK

SMART, zelený inovatívny negarantovaný dôchodkový fond

Fond je zameraný na zelené investície zlepšujúce planétu a na najnovšie inovácie v investovaní. Ide o aktívne spravovaný zmiešaný fond. Majetok vo fonde je investovaný do akcií, dlhopisov, drahých kovov, realitných investícií, do blockchain technológie, umelej inteligencie, či zdieľanej ekonomiky. Úroveň akciovej zložky je v rozmedzí 40-70%.
Dlhodobý výnos a riziko tohto fondu sú vyššie ako v dlhopisovom garantovanom fonde, no nižšie ako v akciovom a indexovom fonde. SMART fond je vhodný pre sporiteľov, ktorí nie sú ochotní znášať vyššie riziko v akciovom a indexovom fonde a zároveň nepreferujú konzervatívnu stratégiu investovania v dlhopisovom fonde.
Vo Fonde sa nachádza viac ako 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií.

Na rizikovej stupnici od 1 do 7 je označný stupňom 3 (stredné riziko)

> Viac informácii o zelenom inovatívnom negarantovanom fonde SMART

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond

Akciový negarantovaný fond PROFIT je vhodný pre mladších sporiteľov , ktorí očakávajú vyšší výnos pri vyššom riziku a neboja sa volatility na finančných trhoch. Dlhodobý očakávaný výnos aj riziko v tomto fonde sú druhé najvyššie, hneď po indexovom negarantovanom Fonde. Fond PROFIT je aktívne spravovaný. Majetok vo fonde je investovaný do akcií, dlhopisov, drahých kovov a realitných investícií. Podiel akciovej zložky na celkovom portfóliu je v rozmedzí 50% - 70%. Vo Fonde sa nachádza viac ako 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií.

Na rizikovej stupnici od 1 do 7 je označný stupňom 4 (stredné riziko)

> Viac informácii o akciovom negarantovanom fonde PROFIT

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond

Indexový negarantovaný fond INDEX je vhodný predovšetkým pre mladých sporiteľov , ktorí očakávajú vysoký výnos za cenu vysokého rizika. Zároveň sú pripravení aj na prípadné straty spôsobené poklesom na finančných trhoch. Dlhodobý očakávaný výnos a očakávané riziko v tomto fonde sú najvyššie. Fond INDEX je pasívne spravovaný akciový fond, ktorý kopíruje vývoj referenčného akciového indexu MSCI World v mene Eur. Podiel akciovej zložky na celkovom portfóliu je v rozmedzí 99% - 100%. Vo Fonde sa nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov.

Na rizikovej stupnici od 1 do 7 je označný stupňom 5 (vyššie riziko)

> Viac informácii o indexovom negarantovanom fonde INDEX

> späť