VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.


Zakladateľmi VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. sú VÚB, a.s. (50%) a Generali Poisťovňa, a.s. (50%). S počtom klientov 340 464 (10/2022) patrí VÚB Generali DSS štvrté miesto na trhu.

KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Dlhopisový garantovaný fond KLASIK je najkonzervatívnejší z ponuky VÚB Generali DSS. Dlhodobé riziko je najnižšie, aj očakávaný výnos je najnižší. Ide o aktívne spravovaný dlhopisový garantovaný fond, v ktorom sa nemôžu nachádzať akciové investície. Je vhodný pre konzervatívnych sporiteľov.

Na rizikovej stupnici od 1 do 7 je označný stupňom 2 (nízke riziko)

> Viac informácii o dlhopisovom garantovanom fonde KLASIK

MIX, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Zmiešaný negarantovaný fond MIX s aktívnou správou je vhodný pre sporiteľov, ktorí sú ochtoní znášať trošku vyššie riziko a získať trochu vyšší výnos ako ponúka garantovaný dlhopisový fond. Dlhodobý očakávaný výnos i riziko sú vyššie ako v dlhopisovom fonde, no stále nižšie ako v akciovom / indexovom fonde. Majetok vo fonde tvoria akciové a dlhopisové investície, investície do drahých kovov a realitné investície. Podiel akciovej zložky na celkovom portfóliu je v rozmedzí 30% - 50%. Vo Fonde sa nachádza viac ako 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií.

Na rizikovej stupnici od 1 do 7 je označný stupňom 4 (stredné riziko)

> Viac informácii o zmiešanom negarantovanom fonde MIX

PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond

Akciový negarantovaný fond PROFIT je vhodný pre mladších sporiteľov , ktorí očakávajú vyšší výnos pri vyššom riziku a neboja sa volatility na finančných trhoch. Dlhodobý očakávaný výnos aj riziko v tomto fonde sú druhé najvyššie, hneď po indexovom negarantovanom Fonde. Fond PROFIT je aktívne spravovaný. Majetok vo fonde je investovaný do akcií, dlhopisov, drahých kovov a realitných investícií. Podiel akciovej zložky na celkovom portfóliu je v rozmedzí 50% - 70%. Vo Fonde sa nachádza viac ako 2500 rôznych akciových titulov a 3000 rôznych dlhopisových investícií.

Na rizikovej stupnici od 1 do 7 je označný stupňom 4 (stredné riziko)

> Viac informácii o akciovom negarantovanom fonde PROFIT

INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond

Indexový negarantovaný fond INDEX je vhodný predovšetkým pre mladých sporiteľov , ktorí očakávajú vysoký výnos za cenu vysokého rizika. Zároveň sú pripravení aj na prípadné straty spôsobené poklesom na finančných trhoch. Dlhodobý očakávaný výnos a očakávané riziko v tomto fonde sú najvyššie. Fond INDEX je pasívne spravovaný akciový fond, ktorý kopíruje vývoj referenčného akciového indexu MSCI World v mene Eur. Podiel akciovej zložky na celkovom portfóliu je v rozmedzí 99% - 100%. Vo Fonde sa nachádza vyše 2500 rôznych akciových titulov.

Na rizikovej stupnici od 1 do 7 je označný stupňom 5 (vyššie riziko)

> Viac informácii o indexovom negarantovanom fonde INDEX

> späť