Výber guvernéra centrálnej banky by mal byť podľa INEKO transparentnejší

07.08.2019 (15:46)

Analytici inštitútu upozorňujú na skutočnosť, že obsadzovanie postu guvernéra Národnej banky Slovenska sa zaobišlo bez akéhokoľvek výberového konania.

Výber šéfa Národnej banky Slovenska by mohol byť transparentnejší a väčší dôraz by sa mal klásť na jeho politickú nezávislosť. Konštatoval to Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) na základe svojho hodnotenia obsadzovania vrcholných funkcionárov vo verejných inštitúciách. „Vzorom môže byť výberové konanie na šéfa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Príkladom zlej praxe je výber guvernéra Národnej banky Slovenska či riaditeľa Národného bezpečnostného úradu,“ uviedol INEKO.

Analytici inštitútu upozorňujú na skutočnosť, že obsadzovanie postu guvernéra Národnej banky Slovenska sa zaobišlo bez akéhokoľvek výberového konania. „Aj vďaka netransparentnému procesu výberu, bez kritérií požadujúcich politickú nezávislosť, sa do čela inštitúcie, ktorá má byť podľa zákona aj ústavy nezávislou, dostal minister financií. Ten sa už pár týždňov po zvolení za guvernéra ocitol v konflikte záujmov, keď posudzoval rozpočet, ktorý sám ako minister financií zostavil,“ podotkol INEKO.

Skvalitneniu výberu šéfa centrálnej banky by podľa inštitútu pomohlo okrem iného otvoriť výberové konania, aby sa do nich mohol zapojiť každý uchádzač. Zároveň by však mali byť ustanovené základné kritériá pre uchádzačov, mali by predkladať motivačný list, majetkové priznanie a svoju víziu riadenia centrálnej banky. INEKO by tiež privítalo zaviesť kritérium ovládania jedného cudzieho jazyka, posudzovania kandidátov osobitnou agentúrou a vykonávanie verejných vypočutí. Chýbať by nemalo ani vypočúvanie kandidátov pred odbornou komisiou.

Národná banka Slovenska ako taká však napriek nepriaznivému hodnoteniu výberu jej šéfa dosahuje najvyššie priečky v hodnotení nezávislosti inštitúcií. INEKO v tomto smere oceňuje nastavené pravidlá pri odvolávaní členov riadiacich orgánov, či suverenitu centrálnej banky zakotvenú v ústavnej legislatíve. Pozitívne hodnotenie nezávislosti centrálnej banky podporuje aj relatívne dobré platové ohodnotenie jej zamestnancov.

Ešte lepšie by na tom centrálna banka mohla z tohto pohľadu podľa INEKO byť, ak by sa zaviedlo postupné obmieňanie kolektívnych orgánov, zamedzilo by sa prepojeniam s politickými stranami, a ak by sa zvýšila otvorenosť banky zmenou zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák