Výhody a nevýhody spoločného účtu. Aké máte možnosti a kedy je to dobré riešenie?

Autor: Katarína Macková
06.02.2017 (09:00)

V akých prípadoch je vhodný spoločný účet a aké výhody vám prinesie? Dostanete ho v každej banke? A ak nie, aké sú vaše iné možnosti?

Spoločný účet prináša majiteľom výhody v podobe rovnakého prístupu k účtu a vzájomnej kontrole. „Pomôcť môže aj v ťažkých situáciách, keď jeden z majiteľov účtu zomrie. V takom prípade banka štandardne blokuje účty zosnulého, v prípade viacerých majiteľov sa však účet neblokuje a zostávajúci vlastník tak môže s peniazmi naďalej narábať,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne s tým, že u nich v súčasnosti zriaďujú spoločný účet pre dvoch majiteľov iba k termínovaným vkladom.
 

Nevýhody spoločného účtu

Nevýhody sú skôr administratívneho charakteru.„Niektoré úkony, ako napríklad pridanie a odvolanie disponentov, uzatváranie dodatkov k zmluve je potrebné vykonávať spoločne, čiže obidvaja majitelia musia byť prítomní na pobočke,“ hovorí Cesnaková.
 

Jeden účet pre viacerých klientov

Banka môže zriadiť jeden Bežný účet aj pre dvoch i viacerých plnoletých klientov, pričom každý z nich má postavenie Majiteľa účtu,“vysvetľuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit bank s tým, že majitelia účtu sú oprávnení vykonávať úkony týkajúce sa tohto spoločného účtu samostatne, s výnimkou zmeny, doplnenia alebo ukončenia Zmluvy o bežnom účte, udelenia, zmeny a odvolania plnomocenstva Oprávneným osobám, kedy musia vykonať tento úkon spoločne. „Banka neskúma vzájomné nároky Majiteľov účtu na peňažné prostriedky na spoločnom účte a nenesie za tieto vzájomné nároky žiadnu zodpovednosť.“
 

Možnosťou je aj postavenie disponenta

Nie všetky banky ponúkajú spoločný účet. Je tu však aj možnosť účtu, kdejeden z partnerov je majiteľ účtu a druhý je disponent.„Disponent však môže mať plné právo nakladať s prostriedkami na účte a zároveň nahliadať aj históriu účtu. Nesmie však účet zatvoriť, alebo napríklad žiadať o vydanie platobnej karty k účtu a podobne,“ hovorí Maroš Ovčarik z Finančného kompasu s tým, že na trhu sú účty, ktoré je možné mať so zvýhodnenou cenou, pokiaľ majú v banke účty aj rodinní príslušníci, manželka, partner a podobne. „Takže ďalšou možnosťou je využiť takúto ponuku. Partneri majú každý svoj účet, zľavami si mesačné náklady znížia a každý so svojím účtom si môže nakladať bez obmedzenia,“ dodáva Ovčarik.
Zdeněk Kovař z Fio banky vysvetľuje, že u nich môže mať jeden účet jedného majiteľa, ale viacerých disponentov.„Majiteľ účtu môže komukoľvek udeliť oprávnenie k účtu od obyčajného náhľadu naň cez správu v internetbankingu až po kompletné nakladanie s účtom na pobočke i s možnosťou ho zrušiť. K účtu je potom naviac možné mať zdarma dve platobné karty pre dvoch držiteľov,“ hovorí s tým, že pridať oprávnenie k účtu je možné k novému aj k už existujúcemu účtu.
Postavenie majiteľa je však diametrálne odlišné od postavenia disponenta, od ktorého majiteľ nepotrebuje napríklad súhlas na zrušenie účtu. Ak má však účet rovnocenných majiteľov, tí sa musia na zmenách dohodnúť a spoločne ich podpísať. Ostáva ešte podotknúť, že ak si vyberáte disponenta, mal by to byť človek, ktorému stopercentne dôverujete. Dávate mu totiž právo disponovať vašimi peniazmi, čo je vážna vec. Rozhodujte sa preto tak, aby ste neoľutovali.
 
Foto: redakcia