Výsledky finančnej olympiády 2023

Autor: redakčne upravené
16.05.2023 (09:00)

Tento rok sa konal už 11. ročník vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Do súťaže sa zapojilo viac než 7 600 stredoškolákov.

„Všímame si z roka na rok väčší záujem, čo sa odráža na počte zaregistrovaných súťažiacich a aj na počte prihlásených škôl,“ hovorí Jozef Bartánus, správca Nadácie PARTNERS, ktorá finančnú vedomostnú súťaž pre stredoškolákov každoročne organizuje. Finančná olympiáda je zostavená z rôznych finančných otázok, ktoré majú preveriť pripravenosť mladých ľudí na vlastný finančný život.

Tretie kolo súťaže Finančná olympiáda obsahuje okrem testových otázok aj náročnejšie úlohy, ktoré vyžadujú nielen dostatok znalostí, no aj komplikovanejšie počty a čítanie s porozumením. Práve na to doplatila väčšina finalistov.Študentov potrápili najmä otázky z oblasti poistenia, ktoré vyžadovali čítanie s porozumením. Priestor na zlepšenie sme zaznamenali aj v investovaní,“ približuje Bartánus.

Zvyšovanie finančného sebavedomia

Nedostatočná finančná gramotnosť sa dlhodobo ukazuje ako zásadný spoločenský problém, ktorý mnohým dospelým komplikuje finančný život. Dôvodom je jednak nedostatok informácií, ale aj chýbajúci záujem či aktivita pri vzdelávaní sa v tejto oblasti. Prax ukazuje, že ľudia majú pred financiami prehnaný rešpekt, alebo nesprávne nastavené očakávania.

Všetky aktivity v oblasti finančnej gramotnosti pomáhajú vychovávať novú generáciu finančne samostatných ľudí, ktorí dokážu žiť kvalitnejší život. Stredoškolákom nechýba finančné sebavedomie, čo sa prejavilo aj v odpovediach na otázku ohľadom prvého platu. V prieskume Nadácie PARTNERS až tretina (33 %) zúčastnených počíta s prvým platom od 1 301 eur vyššie a z toho 17 % očakáva viac ako 1 500 eur. Naopak, 16,5 % sa drží prehnane pri zemi a očakáva prvý plat do výšky 800 eur.

Viac o Finančnej olympiáde

Finančná olympiáda sa zameriava špeciálne na stredoškolákov a žiakov osemročných gymnázií, pričom bola navrhnutá ako praktický doplnok ku školskej výučbe. „Praktické príklady, úlohy a testové otázky zábavnou formou skúšajú mladých ľudí z nadobudnutých vedomostí a zároveň im pomáhajú ľahšie si privyknúť na základnú finančnú terminológiu a jej využitie v praxi. Vysvetľujú napríklad rozdiel medzi sporením a investovaním, ktoré už dnes zohrávajú obrovskú úlohu pri zodpovednej príprave a zabezpečení sa na dôchodok,“ dodáva Bartánus. Doplnkom výučby na stredných školách sa stal aj pracovný zošit Finančná gramotnosť, ktorý je sumárom praktických i teoretických informácií. Do 11. ročníka Finančnej olympiády sa prihlásilo takmer 8 000 stredoškolákov z viac ako 300 stredných škôl a osemročných gymnázií. V rámci krajov mali najsilnejšie zastúpenie Žilinský a Košický kraj. Súťaž prebiehala v 3 kolách.

Víťazi 11. ročníka finančnej olympiády

1. miesto: Kristína Baková, Gymnázium Nové Zámky
2. miesto: Marcel Borik, Gymnázium Nové Zámky
3. miesto: Júlia Dzedzinová, Spojená škola Stará Ľubovňa
 
Zdroj: Partners, Foto: www.nadaciapartners.sk