Zamestnanci UniCredit Bank sa s vedením nevedia dohodnúť na platoch. Začali už zbierať podpisy na štrajk.

Autor: redakčne upravené
20.11.2023 (15:09)

Odborári poukazujú na to, že podiel platov k výnosom je v rámci skupiny UniCredit Bank najnižší na Slovensku. Slovenskí zamestnanci UniCredit sú na tom horšie nielen v porovnaní s kolegami v západnej Európe, ale napríklad aj v Chorvátsku a Rumunsku.

V Nemecku tento ukazovateľ (pomer personálnych nákladov k výnosom) predstavuje 28,06 %, v Taliansku 25,73 %, v Chorvátsku 22,16 %, Rumunsku 20,38 % a v UniCredit bank Czech republik and Slovakia len 18,74 %. Lepšie, než zamestnanci UniCreditu sú na tom aj zamestnanci iných bánk na Slovensku, kde sa podiel personálnych nákladov k výnosom pohybuje v rozmedzí od 24 do 32 %.
Odborári tvrdia, že v zahraničných bankách Skupiny je samozrejmosťou aj to, čo na Slovensku UniCredit odmieta splniť. Napríklad navyšovanie miezd o mieru inflácie, vyplácanie 13. a 14. platov, alebo bonusov.

Zisky rastú násobne rýchlejšie ako platy

V roku 2022 vzrástla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia medziročne ziskovosť o 32,6 %. Tohtoročné mzdy však zamestnancom na Slovensku stúpli len o 6,19 %, čím nepokryli ani spolovice minuloročnú infláciu, ktorá bola na úrovni 12,8 %. Tohto roku je jej odhad vo výške 11 %.
O nič lepšie na tom nemajú byť zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku ani v budúcom roku. Napriek tomu, že banke počas prvého polroka 2023 narástol medziročne zisk o 23,4 %.
O navýšení miezd na budúci rok vyjednávajú odbory s vedením banky už niekoľko mesiacov. Trvali na navýšení miezd od januára 2024 o tohtoročnú mieru inflácie. Požadovali tiež vyplatenie dovolenkového príspevku v júli vo výške 60 percent ich základnej mzdy.

Banka odmietla aj ústupky, ktoré vyjednal sprostredkovateľ

Nakoľko sa obe strany nevedeli dohodnúť, do kolektívneho sporu vstúpil sprostredkovateľ. Zamestnanci banky boli ochotní akceptovať jeho návrh, čím ustúpili zo svojich pôvodných požiadaviek. Napríklad s plošným zvýšením miezd o 10 %, ktoré nepokryje ani mieru tohtoročnej inflácie. Takisto aj s tým, že k zvýšeniu platov nedôjde v januári, ale až v apríli.

Banka aj návrh sprostredkovateľa odmietla. Od apríla chce zvyšovať plošne platy len o 7 %. Individuálne zvýši platy o ďalšie 3 % zamestnancom, ktorí na rovnakých pozíciách zarábajú rozdielne výšky platov. Namiesto dovolenkového príspevku vo výške 60 % mesačnej mzdy, chce banka vyplatiť 35 % mesačnej mzdy v podobe jednorázového bonusu.

Táto ponuka je pre nás ponižujúca a neakceptovateľná. Stotožnila sa s tým väčšina našich kolegov,“ podotýka Jana Százsová predsedníčka Základnej organizácie odborového zväzu spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic an Slovakia. Odborári nechali o ponuke zamestnávateľa hlasovať svojich kolegov v ankete. Zúčastnilo sa jej vyše tri štvrtiny zamestnancov. Proti ponuke banky hlasovalo 83 percent. Preto odbory začali zbierať podpisy na vyhlásenie štrajku.
 
Zdroj: Základná organizácia odborového zväzu pri UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Foto: Ivan Sedlák