Zamestnanci UniCredit banky vstúpili do štrajkovej pohotovosti

Autor: redakčne upravené
17.10.2023 (14:20)

10. októbra 2023 vstúpili zamestnanci UniCredit banky do štrajkovej pohotovosti. Nie sú spokojní s navyšovaním miezd.

Odborári z UniCredit banky nie sú v štrajkovej pohotovosti prvýkrát. Už v roku 2019 hrozili štrajkom, dôvod bol rovnaký ako dnes – mzdy.

Odborári z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia žiadajú pre rok 2024 dorovnanie miezd do výšky inflácie za rok 2023. Podobne, ako je dorovnanie inflácie štandardom v Rakúsku alebo Taliansku, kde táto banková skupina tiež pôsobí.

Odborári tvrdia, že zamestnávateľ na Slovensku ponúka len 5,5 %-né plošné navýšenie miezd, čo pokryje tohtoročnú infláciu ledva spolovice. Odborári žiadajú dorovnať celú infláciu za rok 2023, ktorú NBS predikuje vo výške 10,50 %.

Keďže pri očakávanej dvojcifernej inflácii už druhý rok za sebou banka nie je ochotná navýšiť mzdy aspoň o priemernú mieru inflácie, odborová organizácia 10. 10. 2023 vyhlásila štrajkovú pohotovosť.

Odbory argumentujú, že pomer personálnych nákladov k výnosom je dlhodobo jedným z najnižších a to nielen v rámci Skupiny UniCredit, ale aj pri porovnaní s českým alebo slovenským bankovým trhom. Kým v UniCredit Slovensko z výnosov, ktoré vygenerujú zamestnanci banky, použije banka na personálne náklady len 18,74 %, v konkurenčných bankách v SR a ČR je to od 24 % do 32 % (údaj za rok 2022).

unicredit_personalne_naklady
Tento graf ilustruje podiel personálnych nákladov na celkových výnosoch banky v porovnaní so sesterskými pobočkami v Skupine. UniCredit Czech Republic and Slovakia, z tohto porovnania vychádza vo vzťahu k zamestnancom opäť najhoršie. V Čechách a na Slovensku dáva z výnosov na mzdy len 18,74 %, ale talianska 25,73 %, nemecká 28,06 %, rakúska 29,23 %.

Problémy s kolektívnym vyjednávaním vnímajú odborári z UniCredit banky už dlhodobo. Podľa nich už v minulom roku sa vyjednávanie zmenilo na vydieranie. Vedenie totiž podmienilo vyplatenie inflačného bonusu pred Vianocami súhlasom s navýšením miezd v priemere o 6,19%, a to pri 12,8%-tnej inflácii. Vedenie zároveň dalo zamestnancom najavo, aby si dobre rozmysleli, či odbory vo vyjednávaní podporia alebo nie. „Považujeme to za šírenie strachu a úmyselné oslabovanie odborovej organizácie pri vyjednávaní,“ uvádzajú odborári.

Spor o výšku valorizácie miezd na budúci rok nie jediným kolektívnym sporom v tejto banke.

Od začiatku februára sa v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia vyjednáva mzdový poriadok. Po tom, ako jednania uviazli, kolektívny spor sa snažil urovnať sprostredkovateľ. To sa podarilo a v júni obidve strany prijali kompromisný návrh riešenia.

Keď už nič nebránilo podpisu mzdového poriadku, zamestnávateľ koncom augusta navrhol úplne nový bod, ktorý chcel zakomponovať do mzdového poriadku. Čo je vlastne predmetom sporu? Na základe ankety, 65 % zamestnancov, ktorí sa zúčastnili ankety, považuje nové pravidlá na poskytovanie ročných odmien za netransparentné, a až 73,4% zamestnancov si myslí, že pravidlá neumožňujú spravodlivé a objektívne ohodnotenie.

Zamestnanci sa tiež sťažujú, že už druhý rok za sebou im banka krátila ročné odmeny o 55 až 75% v porovnaní s tým, čo sa uvádza v pôvodnom mzdovom poriadku. A inak tomu nebude ani pri bonusoch za prebiehajúci rok. Už teraz sa znížila hodnota bodu pre štvrťročné odmeny pobočkových zamestnancov o 20 %.

Na verejnosti panuje predstava, že bankári zarábajú dosť, avšak 30 až 40 % bankových úradníkov má hrubú mzdu nižšiu ako 1500 eur. Klientský poradca po 20 rokoch praxe má mzdu 1250 eur v hrubom, správca korporátnych úverov s 10 ročnou praxou 1365 eur a napríklad, špecialista zmluvnej dokumentácie po 24 rokoch praxe má mzdu 1460 eur.
O niečo lepšie sú na tom osobní bankári, kde je priemerná mzda okolo 1500 eur v hrubom. Pritom požiadavky kladené na zamestnancov hlavne v pobočkovej sieti sú vysoké: znalosť množstva produktov, ovládanie viacerých systémov, zhruba 14 e-learningových školení ročne, z toho 4 nariadené NBS v celkovom rozsahu cca 45 hodín plus dve certifikácie raz za 4 roky, o predajných tlakoch ani nehovoriac.

Odborári sa obávajú, že kvôli vyššiemu zdaneniu bánk, ktoré pred voľbami spomínal R. Fico, vyššie mzdy, s ktorými by boli spokojní, neuvidia.
 
Zdroj: Odborová organizácia UniCredit bank Slovensko, Foto: Ivan Sedlák