Zisk 365.bank vlani pre jednorazový efekt klesol, v tomto roku hospodárenie ovplyvní aj banková daň

27.03.2024 (18:10)

365.bank dosiahla v minulom roku zisk takmer 85 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 9 %.

Po očistení jednorazového efektu v podobe výnosu z predaja dcérskej spoločnosti 365.life výsledok hospodárenia podľa vyjadrení spoločnosti stúpol o 8 %. Banka sa v súlade so svojou stratégiou zameriavala najmä na oblasť retailového bankovníctva. V rámci neho rástla z pohľadu objemu poskytnutých retailových úverov, ktorý stúpol o 4 % na 2,2 mld. eur, ako aj počtu aktívnych klientov, ktorý narástol o 7 %.

Aj keď uplynulý rok podľa šéfa banky Andreja Zaťka priniesol viacero makroekonomických a geopolitických výziev, vníma ho z pohľadu banky ako úspešný. „Dokázali sme rásť vo väčšine pre nás dôležitých ukazovateľoch. V súlade s našou stratégiou sme sa aj tento rok fokusovali najmä na retailový segment klientov a utlmovali korporátny biznis,“ povedal Zaťko. Naďalej je ich prioritou byť jednou z troch bánk v rámci parametra „top of mind“.

Čo sa týka očakávaní na aktuálny rok, 365.bank vníma najmä nové výzvy spojené s legislatívou. „Výrazné zvýšenie zdanenia ovplyvní stratégiu banky a niektoré pripravené projekty, ktoré budú v tejto situácii prehodnotené. A ešte viac zvýši potrebu efektívneho fungovania a zvyšovania výnosov. Primeraný zisk je jeden z parametrov, ktoré sú od bánk vyžadované legislatívou a súčasne stabilnú a ziskovú banku od nás očakávajú aj naši klienti," dodáva Andrej Zaťko.

Spoločnosť 365.bank vstúpila do ostrej prevádzky v druhej polovici novembra 2018 ako digitálna banka. Pôvodne fungovala ako odštepný závod Poštovej banky, ktorá na slovenskom trhu funguje od roku 1993. No v roku 2021 prešli 365.bank a Poštová banka strategickou transformáciou, v rámci ktorej si obe banky vymenili svoje doterajšie pozície a hlavnou značkou v rámci bankovej skupiny sa stala 365.bank.
 
Zdroj: SITA, Foto: 365.bank