Zmeny v sadzobníkoch poplatkov


ČSOB - Sadzobník poplatkov - zmeny od 1.4.2012

30.03.2012 - ČSOB zverejnila nový sadzobník poplatkov platný od 1.4.2012. Zmien nie je veľa, týkajú sa najmä hotovostných platobných operácií, platobných kariet a balíkov služieb.
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »