Zmeny v sadzobníkoch poplatkov


SLSP - sadzobník poplatkov - zmeny od 2.4.2012

11.04.2012 - V novom sadzobníku poplatkov SLSP, platnom od 2.4.2012, je doplnená ďalšia poznámka, kedy je možné splatiť časť úveru na bývanie mimoriadnou splátkou, bez poplatku.

ČSOB - Sadzobník poplatkov - zmeny od 1.4.2012

30.03.2012 - ČSOB zverejnila nový sadzobník poplatkov platný od 1.4.2012. Zmien nie je veľa, týkajú sa najmä hotovostných platobných operácií, platobných kariet a balíkov služieb.
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »