Zmeny v sadzobníku poplatkov ČSOB banky od 1.1.2016

Autor: Nina Kusá
04.01.2016 (15:00)

V novom Sadzobníku poplatkov nastali zmeny v balíkoch služieb, platobných kartách i v úveroch.Balíky služieb a bežné účty

Poplatky za vedenie súčasných balíkov služieb zostávajú bez zmeny. Po novom však pribudli v sadzobníku podmienky pre získanie zliav či bezplatného vedenia balíkov služieb.

ČSOB banka ponúka nasledovné balíky služieb:
50% zľavu z poplatku za vedenie balíka služieb ČSOB Pohoda klient získa, ak svoj účet využíva aktívne – kreditný obrat na účte bol min. 400€ a zrealizoval aspoň 3 pravidelné platby v aktuálnom mesiaci alebo zrealizoval aspoň 5 platieb kartou. Po splnení všetkých podmienok klient za vedenie účtu neplatí.

Balíky služieb ČSOB Pohoda a ČSOB Extra Pohoda môžu klienti využívať bezplatne, ak priemerný mesačný stav ich úspor pre ČSOB Pohoda dosiahne15000 € (predtým 10000 €) a pre ČSOB Extra Pohoda 20000 € (predtým 15000 €).

100% zľava z poplatku za vedenie balíka služieb ČSOB Detský balík Sloník získa klient, ktorého kreditný obrat na tomto účte je min. 10€ mesačne alebo priemerný mesačný zostatok na tomto účte je min. 1 000€ v aktuálnom mesiaci.

Podmienkou bezplatného vedenia ČSOB Študentského účtu FUN je buď vek menej ako 19 rokov alebo predloženie potvrdenia o návšteve školy.

Doteraz bolo zahrnuté v balíkoch služieb i mesačné zasielanie Výpisu z účtu elektronicky alebo poštou. Po novom získajú klienti výpis bezplatne iba v elektronickej forme. Zaslanie výpisu poštou v mesačnej frekvencii bude odteraz spoplatnené sumou 1,00 €.

Novinkou v Sadzobníku poplatkov je i bezplatné zrušenie účtu ( v EUR a cudzej mene). Ešte do konca roka si banka za zrušenie bežného účtu pred uplynutím 12 mesiacov od dátum zriadenia účtovala poplatok 7,00 €.

Od 1. januára 2016 zrušila ČSOB banka poplatok za vedenie balíku - Základný bankový produkt (predtým za 1,00 € mesačne)
 

Debetné platobné karty

Výbery hotovosti platobnou kartou (VISA Electron CL, VISA Classic CL, Debit MC CL, DebitGold MC CL) z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v mene EUR sú po novom spoplatnené sumou 2,00 € (predtým  1,50 €).

Úvery

V novom Sadzobníku poplatkov v časti Kreditné platobné karty banka zmenila názov poplatku „Výzva“ na „Náklady spojené s vymáhaním pohľadávky“. Znamená to, že pri vymáhaní pohľadávky budú klientovi po novom zaúčtované skutočné náklady banky (doteraz si banka za výzvu k úhrade účtovala 35 €). To isté platí i pre Povolené prečerpanie účtuSpotrebiteľské úvery.

V rámci spotrebiteľských úverov banka upravila výšku poplatku za „Potvrdenie vystavené na základe žiadosti klienta“ na jednotnú sumu 41,67 € + DPH. Doteraz bol tento poplatok stanovený na sumu  16,67 € + DPH a sumu 41,67 € + DPH si banka účtovala za expresné vystavenie potvrdenia.

Zmeny sa dotkli i Predčasného splatenia spotrebiteľského úveru (úplného alebo čiastočného) mimoriadnou splátkou. Doteraz klient za predčasné splatenie úveru neplatil žiaden poplatok. Od 1.1.2016 sú poplatky nasledovné:
  • 1% z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok,
  • 0,5% z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nepresahuje jeden rok.
V novom Sadzobníku poplatkov nájdeme i zmenu v poplatkoch za spracovanie Hypotekárneho úveru a Úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou. ČSOB banka zvýšila poplatok na 0,80% z výšky úveru, min. 250 €, max. 1.000 € (predtým bola min. suma 150 €).

Poznámka
Sankčný poplatok banka neúčtuje, ak suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10000 €.

Elektronické bankovníctvo

Poplatok za Ostatné SMS (informačné správy a potvrdzovacie SMS) je odteraz 0,10 € za 1 SMS správu (predtým 0,07 € za 1 SMS).
 
Foto: Ivan Sedlák