Zmeny v sadzobníku poplatkov Prima banky od 1.4.2015

Autor: Nina Kusá
07.04.2015 (16:00)

V novom sadzobníku poplatkov nastala zmena týkajúca sa pôžičiek.
Banka svoj sadzobník menila iba v úverových produktoch.

Pri úverovom produkte Pôžička, sa zmenil poplatok za poskytunutie úveru pri splácaní z Osobného účtu v Prima banke na aktuálne 3,00 % z objemu úveru. V starom cenníku si banka účtovala 5,00 % z objemu úveru, minimálne však 100,00 EUR.

Rovnaký poplatok platí aj za poskytnutie úveru pri splácaní z iného ako Osobného účtu v Prima banke.

ZADAJTE OTÁZKU DO ÚVEROVEJ PORADNE

 
Odporucame
Zdroj: Prima banka, Foto: Ivan Sedlák