Zmeny v sadzobníku poplatkov SBERBANK od 1.10.2015

Autor: Nina Kusá
02.10.2015 (12:30)

V novom Sadzobníku poplatkov nastala zmena týkajúca sa ponuky sporiacich produktov a poplatkov k úverovým produktom. 

Banka SBERBANK Slovensko vydala k 1. októbru nový Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby - občanov.


Vkladné knižky

Podľa nového aktuálneho Sadzobníka banka pozastavuje predaj vkladných knižiek. Presúva ich medzi Nepredávané produkty a zároveň im upravuje poskytované služby. Dnes si už teda v banke neotvoríte:
  • vkladné knižky pre fyzické osoby
  • detské vkladné knižky
  • kapitálové vkladné knižky
  • devízové vkladné knižky

Úvery zabezpečené nehnuteľnosťou

Banka upravila poplatky týkajúce sa úverov a to nasledovne:

Výšku poplatku za vystavenie potvrdenia k úveru
Doteraz banka účtovala za každý takýto dokument poplatok 15€. Po novom to rozdeľuje. Za dokument splatný v deň vystavenia potvrdenia si banka účtuje 80€ / za každý dokument. Ak Vám banka vystavuje Potvrdenie o stave úveru k dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby alebo pri zmene úrokovej sadzby z podnetu banky, za žiadny dokument neplatíte. Poplatok 80€ za expresné vystavenie potvrdenia (do 3 pracovných dní) zostal bez zmeny.       

Výšku poplatku za predčasné splatenie úveru
Banka zvýšila sadzbu z predčasne splatnej istiny zo 4% na aktuálnych 5%.

Výšku poplatku za mimoriadnu splátku úveru
Úroková sadzba sa zvyšuje zo 4% na 5%. Bez poplatkov je to v situácii, ak je mimoriadna splátka do výšky 20% výšky úveru (dohodnutá priamo v úverovej zmluve) a tiež splatnosť k dátumu obnovy fixácie alebo zmene úrokovej sadzby z podnetu banky.


Zdroj: SBERBANK, Foto: redakcia banky.sk