Zmeny v sadzobníku poplatkov VÚB banky od 1.1.2016

Autor: Nina Kusá
04.01.2016 (15:00)

V novom Sadzobníku poplatkov nastali zmeny v balíkoch služieb, platobných kartách i v úveroch.
Balíky služieb a bežné účty

VÚB banka ponúka 2 druhy balíkov služieb (kontá), a to VÚB ÚčetVÚB Účet Magnifica. Pre mladých ľudí ponúka 3 účty: Start Junior, Start Konto študent/neštudent, Start Generation a pre skoršie narodených sa medzi produktmi banky nájde i  VÚB Senior konto. Zo základnej ponuky produktov na výber k obom kontám v novom Sadzobníku vypadli:
 • poskytnutie nezabezpečeného povoleného prečerpania - flexidebet,
 • debetná platobná karta VISA Classic.
V rámci programu „Odmena za vernosť“, ktorý banka vedie preto, aby mohli klienti v prípade aktívneho využívania konta a ďalších produktov banky získať 50% alebo 100% zľavu z mesačného poplatku za vedenie konta), pribudla nová služba: La Vita – vlastníctvo aktívneho poistného produktu uzatvoreného pracovníkom VÚB banky.

Mesačný poplatok za vedenie Základného bankového produktu vo výške 1,00 € sa ruší. Po novom bude 0,00 €.

Banka do svojho nového Sadzobníka poplatkov dopĺňa Platobný účet so základnými funkciami s mesačným poplatkom za jeho vedenie vo výške 3,00 €. Účty budú novým klientom poskytované od 1.2.2016 a v cene konta za mesiac bude zahrnuté:
 • neobmedzený počet poplatkov za vklady a výbery hotovosti v mene EUR v pobočke banky(predtým boli 3)
 • neobmedzený počet poplatkov za vklady a výbery hotovosti z bankomatu VÚB v SR a z bankomatov skupiny IntesaSanpaolo v zahraničí v mene EUR(predtým boli 3)
 • prijaté a odoslané bezhotovostné SEPA EURO prevody a Non SEPA prevody v mene EUR,
 • zadanie/zmena/realizácia/zrušenie trvalých príkazov, automatických prevodov alebo SEPA inkaso v mene EUR,
 • neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka(predtým bolo10 platieb)
 • vydanie/obnova jednej platobnej karty Visa Inspire,
 • výpis z účtu poskytovaný elektronicky cez vybrané služby Nonstop banking alebo osobne v pobočke banky 1x mesačne zdarma a zasielanie sumárneho ročného výpisu 1x ročne poštou v rámci SR k ultimu roka.
Zmeny v Sadzobníku sa dotkli i služieb spojených s bežnými, vkladovými účtami a vkladnými knižkami v EUR a v cudzích menách. Banka zvýšila poplatok za „obmedzenie disponovania s vkladom na účte, na vkladnej knižke na základe zmluvy o vinkulácií vkladu na vkladnej knižke na základe žiadosti klienta“ z 80 € na 150 €. Zároveň zaviedla poplatok za „obmedzenie disponovania s vkladom na účte, na vkladnej knižke na základe zmluvy o vinkulácií vkladu na vkladnej knižke na základe žiadosti klienta v súvislosti s poskytnutím hypotekárneho úveru vo VÚB“ v sume 80 €.

V časti Ostatné služby pre SEPA prevody banka po novom upravila poplatok za „riešenie žiadostí klientovo vrátenie prevodu, prešetrenie prevodu, potvrdenie o zúčtovaní na účte partnera“ na jednotnú sumu 5 €.Predtým bolo riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, zmenu údajov vo vykonanom prevode, prešetrenie prevodu do 3 mesiacov za 15 €, staršie ako 3 mesiace za 50 €, staršie ako 1 rok za 65 €. Banka pridala i poplatok vo výške 1,00 € za „osobitné potvrdenie o vykonanej platbe“.

Platobné karty

V novom Sadzobníku poplatkov vypadla z ponuky VÚB banky debetná platobná karta Visa Classic. Zároveň banka zmenila názov platobnej karty Visa Gold na Visa InspireGold. Platobná karta je embosovaná, medzinárodná, ročný poplatok za jej vydanie je 30 €(predtým 83 € za Zlatú kartu VISA).

VÚB banka dodáva, že vydanie platobnej karty VISA InspireWave 2 Payje bezplatné, pokiaľ sa vydáva k Startkontu.

Banka ponúka na výber z týchto variantov kreditných kariet: MasterCard Standard, MasterCardWorld, Flexikarta, American Express Blue a American Express Gold. V rámci kreditných kariet sa v novom cenníku menia nasledovné poplatky:

MasterCard Standard
· poplatok za vedenie kartového účtu je2,50 € mesačne(do 19.3.2016 27 € ročne)
· dodatková karta MasterCard Standard je za 0,60 € mesačne(do 19.3.2016 za poplatok 7 € ročne)
· V prípade, že na kartový účet budú zaúčtované bezhotovostné platby vo výške aspoň 300 €, klient získa 100% zľavu z poplatku (do sumy 300 € sa nezarátavajú transakcie týkajúce sa hazardných hier).

MasterCard World
· dodatková karta MasterCardWorld je za 1,00 € mesačne(do 19.3.2016 12 € ročne) pričom k jednej hlavnej karte MasterCardWorld sú 3 dodatkové karty bezplatne
· V prípade, že na kartový účet budú zaúčtované bezhotovostné platby vo výške aspoň 300 €, klient získa zľavu z poplatku vo výške 3 €, v prípade platieb vo výške aspoň 500 € bude uplatnená 100% zľava (do sumy 300 € alebo 500 € sa nezarátavajú transakcie týkajúce sa hazardných hier).
· Výber hotovosti (z bankomatu, Cashadvance) bude od 19.3.2016 za poplatok 3 € (predtým  bezplatne).

Flexikarta

· dodatková karta Flexikarta je za 0,60 €mesačne (predtým bez poplatku)

V rámci služieb k debetným a kreditným platobným kartám sa menia po novom tieto poplatky:
 • znovuvytlačenie PIN kódu za 3,50 € (predtým bezplatne) pre kreditné karty American Express
 • prevod z karty za 3,50 € (platí až od 19.3.2016) pre kreditné karty MasterCard
 • znovuvytlačenie výpisu za 20 € pre kreditné karty MasterCard (neúčtuje sa pri reklamáciach výpisov doručovaných poštou uplatnených v lehote do 30 dní od dátumu vyhotovenia reklamovaného výpisu a pri okamžitej reklamácií chýbajúceho výpisu pri preberaní výpisov osobne alebo prostredníctvom schránky)
 • poplatok za cezhraničnú konverziu je 1% z transakcie pre debetné karty (platí pri výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí iba pre debetné platobné karty s logom Visa. Pri transakciách realizovaných v SEPA krajinách v mene €, sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje)
 • zrušenie debetných i kreditných kariet bude bezplatné (predtým v prípade zrušenia karty počas prvého roka od jej vydania banka účtovala poplatok 7 €, za zrušenie dodatkovej kreditnej karty 5 €)
Bezhotovostná platba mobilnou kartou VISA INSPIRE MOBIL u obchodníka v SR a v zahraničí je bez poplatku.

Úvery

Pre úverové zmluvy (Hypotéky a úvery zabezpečené nehnuteľnosťou – Flexihypotéky) podpísané od 21.3.2016 sa poplatok za predčasné splatenie úveru alebo mimoriadnu splátku úveru účtuje vo výške skutočných nákladov spojených s predčasným splatením.

Aktuálne platné poplatky sú vo výške:
 • pre spotrebiteľské úvery je poplatok 1%, resp. 0,50% z predčasne splatenej čiastky alebo z výšky mimoriadnej splátky (účtuje sa pri bezúčelovej flexihypotéke splatnej do 10 rokov a flexihypotéke na refinancovanie, ak je úverová zmluva podpísaná od 11.6.2010),
 • pre ostatné úvery 5% z predčasne splatenej čiastky alebo z výšky mimoriadnej splátky.
   
Foto: Ivan Sedlák