Zrušenie účtu je bez poplatku, ale jeho presun už nemusí...

Autor: Ľudovít Petržala
15.06.2012 (10:10)

Takmer všetky banky ponúkajú zrušenie účtu bezplatne. Ale ak si chcete „preniesť“ účet z jednej pobočky na druhú, tak to už je niekedy komplikovanejšie. V ktorých bankách si za to pýtajú poplatok zisťoval pre Vás portál BANKY.sk.

Dôvodov na zrušenie účtu môže byť mnoho, klient nemusí byť spokojný s bankou, mohol dostať lepšiu ponuku od inej banky alebo ho zaujímajú služby, ktoré mu jeho súčasná banka nevie úplne poskytnúť, respektíve zabezpečiť.

Na problematiku rušenia a presúvania účtov pre portál BANKY.sk odpovedá Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank: „Zrušenie účtu, resp. balíka služieb ako aj všetkých ostatných platobných nástrojov, ktoré má klient v UniCredit Bank vedené dlhšie ako jeden rok je bez poplatku“. Ak už je však účet, resp. balík služieb, v banke otvorený kratšie ako jeden rok, banka účtuje jednorazový poplatok vo výške 6,60 eur. UniCredit je aj jednou z mála bánk, ktoré si účtujú poplatok za Za zmenu vedenia účtu z jedného obchodného miesta na iné v rámci banky. Na realizáciu tohto úkonu musí klient zaplatiť poplatok vo výške 10 eur.

Ďalšou bankou, kde Vám spoplatnia presun evidencie účtu z jednej pobočky na druhú v rámci SR je Volksbank Slovensko. A konkrétne suma, ktorú požadujú je 8,30 eur. Samotné zrušenie účtu je však bez poplatkov.

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny na danú tému hovorí: „Zrušenie termínovaných a sporiacich účtov banka nespoplatňuje. Taktiež aj pri zrušení bežných účtov a balíkov služieb banka neúčtuje poplatok, pokiaľ sa ide produkt zrušiť po uplynutí 12 mesiacov od založenia. V prípade, že sa o zrušenie produktu žiada skôr, je účtovaný poplatok vo výške 7 €.“ Ďalej dodáva, že presun účtu v rámci banky nie je nijako spoplatnený.Tatra banka a Slovenská sporiteľňa nijako nespoplatňujú zrušenie účtu. Rovnako aj čo sa týka problematiky spoplatňovania zmeny evidencie účtu, tak na ich pobočkách to nie je potrebné. Pretože klient môže svojim bežným účtom štandardne disponovať v ktorejkoľvek pobočke banky.

Ak ale napríklad žijete v zahraničí (či už z dôvodu štúdia, práce a podobne) a ešte máte na Slovensku účet, ktorý by ste chceli previesť do inej banky, tak Vám žiadna banka na Slovenku neposkytne nejaké výhody alebo zľavu, v prípade, že by ste chceli zostať v tej istej „finančnej rodine“.

Na záver sa ešte hodí dodať, že pokiaľ klient nesúhlasí so zmenou poplatkov na svojom účte, má pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien právo na okamžité ukončenie zmluvy a zrušenie účtu bez poplatkov (v zmysle §33 Zákona o platobných službách).
Zdroj: banky, Foto: archív BANKY.sk